Aktualności

XXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej Goiński
XXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej Goiński

Welconomy Forum

W Toruniu zakończyło się dwudniowe (7-8 marca) Welconomy Forum, czyli XXIII Forum Gospodarcze, jeden z największych kongresów ekonomicznych w Polsce, z udziałem ważnych postaci kręgów polityki, biznesu i nauki z kraju i ze świata. Obradom  towarzyszyło podpisanie trzech listów intencyjnych dotyczących ważnych przedsięwzięć gospodarczych.

 

– Cieszymy się, że jako samorząd województwa możemy wspierać tę bardzo ważną inicjatywę dla rozwoju gospodarczego Kujaw i Pomorza – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa – Zaangażowaliśmy się zwłaszcza w organizację paneli związanych z ochroną środowiska oraz rozwojem rolnictwa, jako szczególnie ważnej gałęzi naszej gospodarki.

 

Spotkanie było adresowane do wszystkich zainteresowanych współpracą gospodarczą z naszym krajem oraz zakupem polskich towarów i usług. Co roku uczestniczy w nim ponad 2000 osób. Podczas dwóch dni obrad odbyły się liczne panele tematyczne, spotkania biznesowe, bankiety, imprezy towarzyszące, w tym wydarzenia kulturalne. Organizatorem forum jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.

 

– Chcemy promować nasz region jako miejsce idealne do inwestowania w najbliższych latach – mówi Jacek Janiszewski ze Stowarzyszenia Integracja i Współpraca – Sądzę, że od tego roku nikt nie będzie miał wątpliwości, że nasz region będzie mocno penetrowany z punktu widzenia inwestycyjnego przez bardzo wiele państw, nie tylko europejskich, ale i światowych.

 

Tegoroczna edycja forum szczególny nacisk położyła na innowacyjność w gospodarce i nauce oraz na współpracę między tymi dziedzinami. Rozmowy i dyskusje na temat nowych technologii były podzielone na poszczególne branże gospodarki: energetykę, rolnictwo, handel krajowy i międzynarodowy, budownictwo, obronność, zdrowie. Innowacyjności nie zabrakło również w blokach tematycznych poświęconych dziedzinom społecznym i naukom humanistycznym.

 

Podczas Welconomy Forum podpisano list intencyjny dotyczący budowy fabryki autobusów Green Bus & Coach we Włocławku. Będzie to druga tego typu inwestycja w regionie w ciągu ostatnich 10 lat, dzięki której ma powstać 2 tys. nowych miejsc pracy. Kolejne inicjatywy dotyczą powstania klastra polsko-ukraińskiego oraz zacieśnienia stosunków gospodarczych Polski i Chin.

 

Podczas obrad samorząd województwa reprezentowali marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

Więcej na www.forumgospodarcze.pl

 

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 marca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 9 marca 2016 r.

 

XXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Mikołaj KurasXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej GoińskiXXIII Forum Gospodarcze w Toruniu, fot. Andrzej Goiński