Aktualności

Konferencja „Upodmiotowienie i zaangażowanie obywatelskie młodzieży - doświadczenie lokalnych i regionalnych władz w Europie”, Bruksela, 12 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Konferencja „Upodmiotowienie i zaangażowanie obywatelskie młodzieży – doświadczenie lokalnych i regionalnych władz w Europie”, Bruksela, 12 października 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli (10-13 października) to największe doroczne wydarzenie poświęcone unijnej polityce spójności. Wśród podejmowanych tematów znalazły się tym razem m.in. zielona i cyfrowa transformacja oraz wzmocnienie udziału młodzieży w strukturach społeczeństwa obywatelskiego. Marszałek Piotr Całbecki wystąpił na konferencji poświęconej tej ostatniej kwestii. 

 

Współorganizowana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego sesja, zatytułowana „Youth empowerment and civic engagement, lessons from european local and regional authorities” (Upodmiotowienie i zaangażowanie obywatelskie młodzieży –  doświadczenie lokalnych i regionalnych władz w Europie) odbyła się 12 października) w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów. Marszałek Piotr Całbecki, który połączył się z uczestnikami online, przedstawił aktualną politykę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego adresowaną do młodych ludzi. W swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o marszałkowskich stypendiach uczniowskich i sukcesie naszej e-szkoły, a także o powołanym niedawno Młodzieżowym Sejmiku Województwa, który jest wybranym na dwuletnią kadencję trzydziestoosobowym ciałem doradczym samorządu województwa o kompetencjach inicjatywnych i wnioskodawczych.

 

Województwo kujawsko-pomorskie, jako partner międzynarodowego projektu Digitourism, realizowanego w ramach programu Interreg Europa, było też współorganizatorem panelu „Digital realities in tourism” (Rzeczywistość wirtualna w turystyce).  

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2022 r.