Aktualności

Elektroniczna rewolucja na wojewódzkich drogach

Elektroniczna rewolucja na wojewódzkich drogach

Pliki zamiast książek dróg, kamery zamiast codziennych objazdów newralgicznych punktów, elektroniczne stacje pogodowe, pługi wyposażone w GPS i czujniki posypu – na wojewódzkich drogach trwa budowa elektronicznego systemu ewidencji. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy realizuje inwestycję dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania drogami województwa kujawsko-pomorskiego. Polega na wdrożeniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz użytkownicy dróg zyskają lepszą dostępność do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków komunikacyjnych.

 

Na wojewódzkich drogach w newralgicznych punktach zostanie zainstalowanych ponad 40 kamer. Mają one pokazywać aktualną sytuację na drogach na ważnych skrzyżowaniach lub podjazdach. W regionie zaplanowano także instalację kolejnych 9 stacji meteorologicznych. Odczyty z tych urządzeń pomogą w podejmowaniu decyzji związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Dostęp do tych informacji za pośrednictwem strony internetowej będą mieli także kierowcy.

 

Przy drogach zostały już zainstalowane bramownice, na których montowane będą kamery i stacje meteorologiczne. Na trasie pomiędzy Cierpicami i Służewem na drodze wojewódzkiej nr 250 (powiat toruński i aleksandrowski)  pojawią się w sumie 4 tablice VMS (zmiennej treści), które będą informować kierowców o ewentualnych zagrożeniach, zmianach w organizacji ruchu oraz pogodzie. Tablice pojawią się ze względu na częste tymczasowe zamknięcia drogi w czasie ćwiczeń artyleryjskich na pobliskim poligonie. Wówczas droga jest nieprzejezdna, a kierowcy kierowani są na alternatywną  trasę.

 

Zmieniła się też kontrola zimowego utrzymania dróg, która zlecana jest firmom zewnętrznym.  Zakupiono  80 nowych nadajników GPS oraz czujników posypu i płużenia (czujników pługa). Dodatkowo część pojazdów wyposażana jest w wideorejestratory. Pozwoli to na bardzo szybkie i precyzyjne określanie stanu drogi oraz warunków przejezdności. Obecny sezon zimowy pozwala już testować pracę urządzeń.

 

Nowy system oznacza zmiany w zarządzaniu drogami. Na serwerach dostępne będą wszystkie informacje o stanie prawnym dróg wojewódzkich, aktualnych zajęciach pasa drogowego, objazdach, stanie nawierzchni, stanie obiektów mostowych,  wszystkich bieżących pracach utrzymaniowych, organizacji ruchu, wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach.  Drogomistrzowie dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie, gdy tylko zauważą usterkę lub zagrożenie, wprowadzą ją do systemu. Kierowcy będą mogli skorzystać z interaktywnych map o stanie nawierzchni, wypadkach wpływających na przejezdność drogi oraz innych zagrożeniach, na przykład rozlanym oleju i uszkodzonej nawierzchni.

 

Budowa nowego systemu kosztuje  10 mln złotych. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Geopolis Polska oraz MCX Telecom, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakładamy, że system elektronicznej ewidencji zacznie uzyska pełną funkcjonalność jeszcze przed wakacjami.

 

Projekt w liczbach

  • GPS (akcja Zima) – 80 szt
  • Czujniki pługa – 80 szt.
  • Czujniki posypu  – 80 szt.
  • Kamery IP – 40 szt.
  • Kamery obrotowe – 2 szt.
  • Stacje pogodowe – 9 szt.
  • Znaki zmiennej treści – 4 szt.
  • Rejestratory video – 12 szt.
  • GPS (osobowe) – 50 szt.

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

29 stycznia 2015 r.