Aktualności

Kolejne inwestycje dla wsi

Kolejne inwestycje dla wsi

Budowa świetlic, ścieżek rowerowych, miejsc rekreacji i wypoczynku, a także prace konserwatorskie i remontowe w świątyniach i budynkach użyteczności publicznej – 6,5 miliona złotych rozdysponowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na realizację kolejnych 35 projektów związanych z odnową małych i najmniejszych miejscowości w regionie. Uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie przedsięwzięć odbyło się dziś (28 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim.

 

– Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dobiega końca. Dotychczas na przedsięwzięcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przeznaczyliśmy ponad 100 milionów złotych i podpisaliśmy 430 umów o dofinansowanie. Przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i nowe możliwości rozwoju Kujawsko-Pomorskiej wsi – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W środę (28 stycznia) podczas uroczystości z udziałem wicemarszałka Dariusza Kurzawy oraz przedstawicieli beneficjentów, zostały wręczone umowy o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Środki zostaną przeznaczone między innymi na rewitalizację parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie (powiat włocławski), budowę świetlicy wiejskiej w Samostrzelu (gmina Sadki, powiat nakielski), budowę siłowni zewnętrznej w Bytoniu (powiat radziejowski) i remont drewnianego kościoła św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście (gmina Nieszawa, powiat aleksandrowski).

Lista wszystkich przedsięwzięć tutaj

Do tej pory w ramach zakończonych operacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w województwie kujawsko-pomorskim osiągnięto następujące efekty:

 • wybudowano 79 świetlic;
 • wyremontowano 289 świetlic;
 • wyposażono 152 świetlice;
 • wybudowano 214 placów zabaw;
 • wybudowano 15,71 km ścieżek rowerowych;
 • wybudowano 22,46 km chodników;
 • wybudowano lub wyposażono 93 obiekty sportowe;
 • odrestaurowano 2 obiekty zabytkowe;
 • odrestaurowano 29 kościołów;
 • utworzono 31 obiektów rekreacyjnych (pomosty, grille, przystanie, plaże);
 • utworzono 31 obiektów użytkowych (parkingi, skwery, wiaty przystankowe).

Czytaj też: Inwestujemy w gospodarkę wodno-ściekową

 

 

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

28 stycznia 2015 r.