Aktualności

Fot. Daniel Pach
Fot. Daniel Pach

Eksperci o rozwoju regionalnym

„Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec wyzwań rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego”, to temat VII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rozwój regionalny”, która odbyła się 17 i 18 czerwca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Współorganizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski.

 

Konferencja skierowana została do środowisk naukowych, stowarzyszeń i instytucji międzynarodowych propagujących idee rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego,  instytucji administracji rządowej, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Celem spotkania były prezentacja i omówienie nowych koncepcji rozwoju inteligentnego oraz możliwości ich zastosowania w Europie Środkowej i Wschodniej, dyskusja nad sposobami wdrażania rozwoju zrównoważonego państw i regionów, a także debata na temat perspektyw rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy spotkania będą rozmawiać między innymi o inteligentnych specjalizacjach, roli funduszy unijnych w tworzeniu warunków dla rozwoju, perspektywach rozwoju regionów po roku 2020, miastach inteligentnych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz aktywizacji środowisk lokalnych i partycypacji społecznej.

 

Organizatorami konferencji były Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej i Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych UMK oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2016 r.