Aktualności

XXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras
XXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras

XXII sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W poniedziałek (20 czerwca) odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja sejmiku, której towarzyszyła ekspozycja przygotowana przez prof. Mirosława Supruniuka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęcona Jerzemu Pietrkiewiczowi, urodzonemu w Fabiankach niedaleko Włocławka emigracyjnemu poecie, prozaikowi i tłumaczowi, w setną rocznicę jego urodzin.

 

 

W pierwszej części sesji radnym zostały przedstawione raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 w 2015 roku i coroczna ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim oraz działania promujące rolnictwo i przetwórstwo artykułów rolnych realizowane przez samorząd województwa.

 

Radni województwa rozpatrzyli szereg uchwał finansowych, m.in. dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na działania w dziedzinie kultury i ochrony środowiska. Pojawiły się też projekty uchwał dotyczące zakupu nieruchomości, co związane jest m.in. z planami remontu i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej. 

 

Radni zajęli się również Kujawsko-pomorskim programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wsparciem edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, a także  programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020. 

 

Sejmik rozpatrzył również stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Władysława Raczkiewicza w związku z przypadającą w przyszłym roku siedemdziesiątą rocznicą śmierci tego wybitnego męża stanu związanego z regionem kujawsko-pomorskim.

 

Czytaj też Restrukturyzacja bibliotek pedagogicznych

 

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2016 r.

 

XXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj KurasXXII sesja sejmiku, fot. Mikołaj Kuras