Aktualności

Eksperci o energetyce odnawialnej

Eksperci o energetyce odnawialnej

W Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się dziś (28 kwietnia) współorganizowane przez  Ministerstwo Gospodarki seminarium „Ustawa o odnawialnych źródłach energii – regulacje prawne dot. energetyki odnawialnej”.

 

Unia Europejska określiła, iż udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski  powinien wynosić 15 procent już w 2020 roku. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nakłada na nasz kraj obowiązek realizacji wspólnej polityki energetycznej i polityki ekologicznej, zmierzającej do poprawy konkurencyjności ekonomicznej i jakości życia społeczeństw.

 

Odnawialne źródła energii są elementem strategii i programów samorządu województwa tworzonych z myślą o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zmianach klimatycznych. Samorządowe władze województwa aktywnie zabiegają też o wprowadzenie narzędzi prawnych umożliwiających ochronę krajobrazu (o przyjętej przez sejm ustawie „krajobrazowej” tutaj).

 

Podczas seminarium dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki  Janusz Pilitowski przedstawi strategiczne aspekty ustawy o odnawialnych źródłach energii. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie także polityka energetyczna/OZE województwa kujawsko-pomorskiego, w tym planowane inwestycje oraz szanse i bariery rozwoju OZE w naszym regionie. Kluczową częścią spotkania będzie dyskusja na temat nowych rozwiązań prawnych ustawy o OZE.

 

Program spotkania tutaj

 

 

Departament Środowiska i Geologii Urzędu Marszałkowskiego

 

28 kwietnia 2015 r.