Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

E-szkoła zaprasza dzieci i dorosłych (UA)

Przedpołudniowymi zajęciami języka polskiego dla dorosłych będą rozpoczynać się kolejne dni nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzież m.in. język angielski, fizyka i historia a dla najmłodszych – nauka przez zabawę. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

Українська версія внизу сторінки

Przedpołudniowymi zajęciami języka polskiego dla dorosłych będą rozpoczynać się kolejne dni nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzież m.in. język angielski, fizyka i historia a dla najmłodszych – nauka przez zabawę. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

– Naszą e-Szkołę rozwijamy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnego segmentu lekcji, tym razem stacjonarnych, dzięki którym młodzież będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach zawodu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Tydzień (dziś, 4 kwietnia) rozpoczniemy zajęciami języka polskiego dla dorosłych z Julią Szmigiro (codziennie 11.40-12.50). Lekcję języka polskiego dla dzieci i młodzieży poprowadzi Iwona Trojanowska-Kopacz (początek godz. 13). Na fizykę zaprosi Natalia Yefymenko (godz. 13.40), a o zakupach w języku angielskim opowie Tatiana Bobko (o 14.20).

We wtorek o 13 język angielski dla dzieci z Allą Ruzhystką, a o 13.40 nauka przez zabawę z Oleksandrem Shandrą. O wiosennych zmianach w przyrodzie opowie Oksana Zawodiana (start 14.20).

Środa odbędzie się pod znakiem zajęć języka polskiego z Iwoną Trojanowską-Kopacz, lekcji dla najmłodszych (początek 13.40) i zajęć o regionie z Nadzieją Hajduczenią (o 14.20).

W czwartek o 13 zapraszamy na historię z Antonim Chelyuskinem. Matematyka z Tatianą Kovalską czeka od 13.40. Na kolejne zajęcia z cyklu grafika dla laika zaprosi Yana Pasko (godz. 14.20).

Piątkowe zajęcia w e-Szkole rozpoczniemy lekcją plastyki z Ivanną Makarevych (godz. 13). O 13.40 lekcja języka polskiego dla dzieci. Tatiana Bobko zaprosi na zajęcia języka angielskiego (początek 14.20).

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Wkrótce uruchomimy kolejne studio, dzięki któremu równolegle transmitowane będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas średnich.

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

W planie ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 kwietnia 2022 r.

Е-Школа запрошує дітей та дорослих

Наступні дні навчання в Куявсько-Поморській Інтернет-школі розпочнуться з ранкових занять польської мови для дорослих. Серед занять для українських дітей та підлітків : англійська мова, фізика та історія, а для найменших – навчання через гру. Початок щодня об 11:40. Усі уроки записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, до них можна повертатися і в неробочий час трансляції.

– Ми розвиваємо нашу Е-Школа таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України. Ми працюємо над запуском ще одного сегменту уроків, цього разу стаціонарного, завдяки якому молодь зможе брати участь у практичних професійних заняттях, – розповідає маршал Пьотр Цалбецькі.

Тиждень (сьогодні, 4 квітня) розпочнемо з уроків польської мови для дорослих у Юлії Шмігіро (щодня 11:40-12:50). Урок польської мови для дітей та підлітків проводитиме Івона Трояновська-Копач (початок о 13:00). Наталія Єфименко запросить на фізику (о 13:40), а Тетяна Бобко розповідатиме про шопінг англійською (о 14:20).

У вівторок о 13:00 англійська для дітей з Аллою Ружицькою, а о 13:40 – навчання в іграх з Олександром Шандрою. Про весняні зміни в природі розповість Оксана Заводяна (початок 14:20).

Середа проходитиме під знаком занять польською мовою з Івоною Трояновською-Копач, лекції для найменших (початок 13:40) та занять про регіон з Надією Гайдученою (о 14:20).

У четвер о 13:00 запрошуємо на історію з Антонієм Челюскіним. Математика з Тетяною Ковальською чекає з 13:40. Яна Пасько запросить вас на наступне заняття з циклу «Графіка для неспеціаліста» (о 14:20).

П’ятничні заняття в Е-Школі розпочнемо уроком мистецтва з Іванною Макаревич (о 13:00). О 13:40 урок польської мови для дітей. Тетяна Бобко запросить на уроки англійської мови (початок 14:20).

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Незабаром ми запустимо ще одну студію, завдяки якій заняття для учнів початкової та середньої школи транслюватимуться одночасно.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

У планах української частини нашої Інтернет-школи будуть польська та англійська мови, математика, інформатика та мистецтво, а також регіональна освіта, польська та українська культури, для найменших – дошкільна освіта. Студенти також зможуть отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого вчителями з України, які приїхали до Польщі останніми тижнями.

Читайте далі:

Бета Кшемінська
прес-секретар Уряду Маршальського

4 квітня  2022 r.

Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, фото: Шимон Здзебло / tarantoga.pl для UMWKP