Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

E-Szkoła: zajęcia dla Ukraińców (UA)

Zajęciami języka polskiego dla dorosłych rozpoczynają się kolejne dni nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzieży m.in. matematyka, biologia i geografia. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

Українська версія внизу сторінки

Zajęciami języka polskiego dla dorosłych rozpoczynają się kolejne dni nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Wśród zajęć dla ukraińskich dzieci i młodzieży m.in. matematyka, biologia i geografia. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

– Naszą e-Szkołę rozwijamy obecnie w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom obywateli Ukrainy. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnego segmentu lekcji, tym razem stacjonarnych, dzięki którym młodzież będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach zawodu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Tydzień (19 kwietnia) rozpoczniemy zajęciami języka polskiego dla dorosłych z Julią Szmigiro (codziennie 11.40-12.10). Lekcję języka angielskiego dla dzieci i młodzieży poprowadzi Tatiana Bobko (początek godz. 12.20). Na zajęcia matematyki zaprosi Tatiana Kovalska (godz. 13).

W środę (20 kwietnia) o 12.20 spotkanie z informatyką, a o 13 język polski z Iwoną Trojanowską-Kopacz.

Czwartek (21 kwietnia) odbędzie się pod znakiem fizyki z Natalią Yefymenko i języka polskiego z Iwoną Trojanowską-Kopacz.

Piątkowe (22 kwietnia) zajęcia dla dzieci rozpoczniemy lekcją geografii z Oleksandrem Shandrą (godz. 12.20). O 13 biologia z Oksaną Kawecką.

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Wkrótce uruchomimy kolejne studio, dzięki któremu równolegle transmitowane będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas średnich.

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

W planie ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Czytaj

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 kwietnia 2022 r.

Е- Школа запрошує дітей та дорослих

З наступних днів навчання в Куявсько-Поморській Інтернет-школі починаються заняття польською мовою для дорослих. Серед предметів для українських дітей та підлітків будуть також математика, біологія та географія. Початок щодня об 11:40. Усі уроки записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час.

– Ми розвиваємо нашу електронну  школу таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України. Ми працюємо над запуском ще одного сегменту уроків, цього разу стаціонарного, завдяки якому молодь зможе брати участь у практичних професійних заняттях, – розповідає маршал Пьотр Цалбецькі.

Тиждень (19 квітня) розпочнемо з уроків польської мови для дорослих у Юлії Шмігіро (щодня 11.40-12.10). Уроки англійської мови для дітей та підлітків проводитиме Тетяна Бобко (початок о 12.20). Тетяна Ковальська запросить на уроки математики (о 13.00).

У середу (20 квітня) о 12.20 зустріч з інформатикою, а о 13.00 польська з Івоною Трояновською-Копач.

Четвер (21 квітня) буде присвячений фізиці з Наталією Єфименко та польській мові з Івоною Трояновською-Копач.

П’ятничні (22 квітня) заняття розпочнемо уроком географії з Олександром Шандрою (12.20). О 13:00 біологія з Оксаною Кавецькою.

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Незабаром ми запустимо ще одну студію, завдяки якій заняття для учнів початкової та середньої школи транслюватимуться одночасно.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

У планах української частини нашої Інтернет-школи будуть польська та англійська мови, математика, інформатика та мистецтво, а також регіональна освіта, польська та українська культури, для найменших – дошкільна освіта. Студенти також зможуть отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого вчителями з України, які приїхали до Польщі останніми тижнями.

Прес-служба Уряду  Маршальського

19 квітня 2022 року