Aktualności

E-Szkoła, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
E-Szkoła, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

E-Szkoła dla dzieci i dorosłych z Ukrainy (UA)

Codzienne zajęcia języka polskiego dla dorosłych, matematyka, biologia, plastyka i geografia, a dla najmłodszych edukacja wczesnoszkolna – to oferta Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej adresowana do młodszych i starszych obywateli Ukrainy. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Українська версія внизу сторінки

Codzienne zajęcia języka polskiego dla dorosłych, matematyka, biologia, plastyka i geografia, a dla najmłodszych edukacja wczesnoszkolna – to oferta Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej adresowana do młodszych i starszych obywateli Ukrainy. Początek codziennie o godzinie 11.40. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

– Naszą e-Szkołę rozwijamy obecnie w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom obywateli Ukrainy. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnego segmentu lekcji, tym razem stacjonarnych, dzięki którym młodzież będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach zawodu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Tydzień (25 kwietnia) rozpoczniemy zajęciami języka polskiego dla dorosłych z Julią Szmigiro (codziennie 11.40-12.10). Lekcję matematyki poprowadzi Tatiana Kovalska (początek godz. 12.20). Na zajęcia języka polskiego dla dzieci i młodzieży zaprosi Iwona Trojanowska-Kopacz (godz. 13).

Zdrowie i styl życia – to temat lekcji języka angielskiego, która poprowadzi we wtorek (26 kwietnia) Tatiana Bobko. O godzinie 13 kolejne spotkanie z informatyką.

W środę (27 kwietnia) o 12.20 fizyka z Natalią Yefymenko, a o 13 język polski z Iwoną Trojanowską-Kopacz.

Czwartek (28 kwietnia) odbędzie się pod znakiem plastyki z Ivanną Makarevych i zajęć dla najmłodszych z Oksaną Zawodianą.

Piątkowe (29 kwietnia) zajęcia dla dzieci rozpoczniemy lekcją geografii z Oleksandrem Shandrą (godz. 12.20). O 13 biologia z Oksaną Kawecką.

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Wkrótce uruchomimy kolejne studio, dzięki któremu równolegle transmitowane będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas średnich.

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

W planie ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 kwietnia 2022 r.

Е-Школа запрошує дітей та дорослих

Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, фото: Шимон Здзебло / tarantoga.pl для UMWKP Щоденні уроки польської мови для дорослих, математики, біології, мистецтва та географії, а також початкова шкільна освіта для наймолодших – це пропозиція Куявсько-Поморської Інтернет-школи, адресована молодшим і старшим громадянам України. Початок щодня об 11.40. Усі уроки записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час.

– Ми розвиваємо нашу Е-Школа таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України. Ми працюємо над запуском ще одного сегменту уроків, цього разу стаціонарного, завдяки якому молодь зможе брати участь у практичних професійних заняттях, – розповідає маршал Пьотр Цалбецькі.

Тиждень (25 квітня) розпочнемо з уроків польської мови для дорослих із Юлією Шмігіро (щодня 11.40-12.10). Урок математики проведе Тетяна Ковальська (початок о 12.20). Івона Трояновська-Копач запросить на заняття польської мови для дітей та підлітків (о 13:00).

Здоров’я та спосіб життя – така тема уроку англійської мови, який у вівторок (26 квітня) проведе Тетяна Бобко. Чергова зустріч з інформатикою відбудеться о 13.00.

У середу (27 квітня) о 12.20 фізика з Наталією Єфименко, а о 13.00 польська з Івоною Трояновською-Копач.

Четвер (28 квітня) буде присвячений мистецтву з Іванною Макаревич і заняттям для дітей з Оксаною Заводяною.

П’ятницю (29 квітня) розпочнемо уроком географії з Олександром Шандрою (12.20). О 13:00 біологія з Оксаною Кавецькою.

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Незабаром ми запустимо ще одну студію, завдяки якій заняття для учнів початкової та середньої школи транслюватимуться одночасно.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

У планах української частини нашої Інтернет-школи будуть польська та англійська мови, математика, інформатика та мистецтво, а також регіональна освіта, польська та українська культури, для найменших – дошкільна освіта. Студенти також зможуть отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого вчителями з України, які приїхали до Польщі останніми тижнями.

Читайте далі:

Беата Кшемінська

прес-секретар Уряду Маршальського