Aktualności

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Dzięki Forum Samorządowemu skuteczniej powalczymy o swoje

Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober spotkali się 15 marca z dziennikarzami by podzielić konkluzjami wynikającymi z debaty na temat sytuacji i wyzwań rozwojowych dla regionu, która odbyła się podczas nadzwyczajnej wyjazdowej sesji sejmiku we Włocławku.

 

Briefing rozpoczął przewodniczący Bober. – Chciałbym podziękować wszystkim którzy uczestniczyli debacie. Myślę, że generalnie miała bardzo pozytywny wymiar. To była naprawdę ważna dyskusja, odnosząca się do najważniejszych problemów. Padły istotne stwierdzenia dotyczące gospodarki, innowacji, strategicznych kierunków rozwojowych – stwierdził.

 

Marszałek Całbecki i przewodniczący Bober zaproponowali powołanie wojewódzkiego Forum Samorządowego, którego uczestnikami byłyby na równych prawach wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w całym regionie: samorząd województwa, samorządy powiatowe i samorządy gminne. Każdy z nich – niezależnie od tego czy reprezentuje małą czy dużą społeczność mieszkańców – miałaby w tym gremium jednego lub dwóch przedstawicieli. Forum powinno się stać platformą artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Adresatem powstałych w ten sposób dezyderatów byłyby zarówno parlament i rząd, jak i nasi przedstawiciele w Warszawie.

 

– Będziemy oczekiwać od naszych parlamentarzystów zaangażowania w Warszawie na rzecz realizacji naszych celów. Będziemy wspólnie wypracowywać stanowiska które będziemy dedykować właściwym decydentom – podkreślił gospodarz województwa.

 

Ponieważ debatę we Włocławku zdominowała kwestia podsumowań dotyczących wykorzystania środków unijnych perspektywy 2007-2013 przez poszczególne gminy i rejony, marszałek Piotr Całbecki przypomniał, że jednym z kluczowych czynników determinujących napływ tego typu funduszy jest aktywność i odwaga inwestycyjna poszczególnych samorządów lokalnych. Wskazał też, że stosowane obecnie ministerialne mapy dotacji i inne narzędzia ewidencjonowania danych dotyczących realizacji programów operacyjnych nie są obecnie w pełni miarodajne jeśli chodzi o precyzyjne przedstawianie środków, które w rzeczywistości trafiają do danej gminy czy powiatu, wpływając na przemiany modernizacyjne. Zapisują bowiem pomoc tam, gdzie ulokowana jest siedziba instytucji odpowiedzialnej za realizację danego projektu, a nie tam, gdzie interwencja rzeczywiście trafia. Tak jest na przykład w przypadku wielu projektów drogowych czy wsparcia na innowacje. Stąd przyjęte przez sejmik stanowisko dotyczące zmiany metodologii takich opracowań

 

 

Marszałek województwa zapowiedział, że wkrótce na naszych stronach internetowych pojawi się mapa dotacji precyzyjnie, adekwatnie i na bieżąco przypisująca przepływ środków do poszczególnych terytoriów.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 marca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 16 marca 2016 r.

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl