Aktualności

Droga wojewódzka nr 252 między Włocławkiem a Inowrocławiem, przebudowana dzięki środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Andrzej Goiński
Droga wojewódzka nr 252 między Włocławkiem a Inowrocławiem, przebudowana dzięki środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Andrzej Goiński

Drogi rejonu Włocławka w lepszym standardzie

Najważniejszą inwestycją w południowej części Kujaw i Pomorza była budowa strategicznej dla całego regionu autostrady A1. Szereg inwestycji drogowych zrealizowano też w ostatnich latach w ciągu dróg wojewódzkich. Wśród największych była przebudowa trasy między Włocławkiem i Inowrocławiem.

 

– Realizując inwestycje drogowe samorządowa administracja województwa postawiła w ostatnich latach na zapewnienie kierowcom sprawnego dojazdu do tras szybkiego ruchu. Tego rodzaju przedsięwzięcia nie ominęły także rejonu Włocławka. W przygotowaniu są kolejne inwestycje – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w ciągu dróg wojewódzkich należała przebudowa trasy nr 252 pomiędzy Włocławkiem i Inowrocławiem (wraz z przedłużeniem w kierunku Żnina drogi wojewódzkiej nr 251). To największe tego typu zadanie realizowane przez w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przebudowa 63-kilomterowego odcinka kosztowała 108 mln złotych. W ramach realizacji inwestycji wzmocniono nawierzchnię, dobudowano zatoki, zjazdy do posesji oraz chodniki w większych miejscowościach.

 

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem była przebudowa drogi wojewódzkiejnr 560 z Rypina w kierunku Brodnicy oraz Sierpca. Na modernizację 32-kilometrowego odcinka drogi trafiło 49 mln złotych z naszego RPO i budżetu województwa. Samorząd województwa konsekwentnie poprawia też stan drogi wojewódzkiejnr 266 łączącej Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Zakrzewo, Radziejów i Piotrków Kujawski. Szereg inwestycji dotyczył odnów nawierzchni, powstały też nowe ronda w Odolionie (ze środków GDDKiA) i Sędzinie. Dzięki środkom z RPO modernizację przeszedł 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiejnr 558 w Wielgiem. Odnowy dróg wojewódzkich realizowano także na terenie Lipna, Rypina, Kowala i Bytonia.

 

Budowa południowego odcinka autostrady A1 wiązała się z realizacją szeregu inwestycji w ciągu przecinających tą trasę dróg wojewódzkich. Powstały między innymi nowe wiadukty wraz z dojazdami w ciągu drogi nr 301 w Tadzinie, drogi nr 265 w Kruszynie i drogi nr 269 w Czerniewicach. Przy autostradowym węźle w Brzeziu pod Włocławkiem powstał nowy kilometrowy odcinek drogi nr 265 wraz z rondem.

 

Inwestycją o zasadniczym znaczeniu dla tej części regionu była też realizowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, długo oczekiwana modernizacja przebiegającej przez Włocławek drogi krajowej nr 91 (dawnej drogi krajowej nr 1). 

 

Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu województwa gminy położone wzdłuż południowego odcinka autostrady A-1 realizują kilkadziesiąt inwestycji związanych kompensacją strat w środowisku naturalnym, związanych z budową autostrady.Przedsięwzięcia dotyczą budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz zakupu sprzętu. Więcej.

 

O kolejnych inwestycjach drogowych w rejonie Włocławka, których realizację zaplanowano w najbliższych latach

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 września 2015 r.