Aktualności

Droga wojewódzka nr 252 między Włocławkiem a Inowrocławiem, przebudowana dzięki środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Andrzej Goiński
Droga wojewódzka nr 252 między Włocławkiem a Inowrocławiem, przebudowana dzięki środkom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Andrzej Goiński

Drogi dla mieszkańców rejonu Włocławka

Trwają przygotowania do rozpoczęcia ważnych inwestycji na drogach wojewódzkich w rejonie Włocławka. Wśród priorytetowych przedsięwzięć są przebudowy i remonty tras nr 265 z Brześcia Kujawskiego do granicy województwa; nr 268 z Brzezia do Brześcia; nr 270 z Brześcia do granicy województwa oraz budowa łącznika dróg nr 269 i 265 w okolicach Kowala. Samorząd województwa zabiega też o budowę obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62.

 

W planach inwestycyjnych dotyczących modernizacji i remontów dróg na najbliższe lata znalazły się między innymi:

 

  • przebudowa oraz modernizacja drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin z Brześcia Kujawskiego do granicy województwa. Inwestycja podzielona zostanie na dwa odcinki. Duże natężenie ruchu na pierwszym odcinku z Brześcia Kujawskiego do Kowala daje możliwość realizacji inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej, co wiąże się także z nadaniem tej trasie standardów zbliżonych do tych, jakie mają drogi krajowe. Drugi 15-kilometrowy odcinek do granicy województwa będzie realizowany z innych środków.
  • budowa połączenia dróg wojewódzkich nr 269 i 265, w rezultacie której powstanie obwodnica Kowala,
  • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 268 z Brzezia do Brześcia Kujawskiego,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 z Brześcia Kujawskiego do granicy województwa,
  • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269.

 

Realizację inwestycji uwzględnia projekt Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej, nad którym trwają ostatnie prace. Dokument zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Jego ostateczny kształt zatwierdzi Komisja Europejska. Samorząd województwa dysponuje już gotową dokumentacją projektową dotyczącą drogi nr 265 pomiędzy Brześciem a Kowalem.

 

Urząd Marszałkowski wspólnie z samorządowcami z rejonu Włocławka zabiegają też o budowę obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62. W sierpniu marszałek Piotr Całbecki oraz przedstawiciele powiatu włocławskiego i gmin z tego terenu podpisali apel do minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak o uwzględnienie budowy tej trasy na liście zadań inwestycyjnych w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Propozycją samorządu województwa jest współfinansowanie tej inwestycji ze środków rządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego. W celu pozyskania środków na ten cel marszałkowska administracja oraz lokalni samorządowcy proponują również rezygnację z planowanej przebudowy skrzyżowania Brześciu Kujawskim.

 

O zrealizowanych inwestycjach drogowych w rejonie Włocławka

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 września 2015 r.