Aktualności

Uroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj Kuras
Uroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj Kuras

Droga ze Stolna do Wąbrzeźna w budowie

Rozpoczyna się gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Uroczystość wbicia pierwszej łopaty na placu budowy odbyła się 16 maja w Lisewie. Podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki oraz wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz podpisali list intencyjny w sprawie budowy obwodnicy Lisewa.

 

– Przebudowa trasy ze Stolna do Wąbrzeźna to kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przy udziale europejskich środków poprawimy bezpieczeństwo i komfort podróżowania na 14 odcinkach wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Trasa między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu – Chełmna, Świecia, Wąbrzeźna i Brodnicy – z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). Gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 85 milionów złotych. To największe z zadań drogowych uruchomionych dotychczas przez Urząd Marszałkowski. Zrealizuje je wybrane w przetargu konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI SA.

 

Pierwsze prace rozpoczną się od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (usunięcie drzew zrekompensują nowe nasadzenia) oraz przygotowania optymalnej organizacji ruchu. Główne roboty ruszą w wakacje. Podczas budowy część odcinków będzie nieprzejezdna, wprowadzone zostaną objazdy. Roboty będą dzielone na etapy, by minimalizować utrudnienia. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku. Wykonawca zadeklarował objęcie prac 7-letnią gwarancją.

 

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej – pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami – droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

 

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami.

 

Dzięki wsparciu samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe. Wkład finansowy samorządów w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

 

W uroczystym rozpoczęciu budowy na placu targowym przy ulicy Chełmińskiej w Lisewie uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, samorządcy z terenu powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i firmy Trakcja PRKiI SA.

 

Podczas uroczystości marszałek Piotr Całbecki oraz wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz podpisali także list intencyjny w sprawie budowy obwodnicy Lisewa z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Obwodnica ma omijać miejscowość od strony północnej  i mieć długość około 3 kilometrów. Zostanie zaprojektowana w klasie drogi głównej, czyli w takich parametrach jak modernizowana droga wojewódzka. Gmina Lisewo zobowiązała się do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

 Modernizacja trasy nr 548 w skrócie:

– Długość drogi – 29 km

– Termin realizacji – czerwiec  2019 roku

– Koszt zadania – 84,8 mln

– Gwarancja – 7 lat

 

Wcześniej samorząd województwa uruchomił już kilka innych dużych inwestycji na drogach wojewódzkich:

  • ze Żnina do granicy województwa (nr 251), rozpoczęły się prace budowlane – WIĘCEJ,
  • z Lipna do granicy województwa (nr 559), podpisano umowę z wykonawcą – WIĘCEJ,
  • z Brześcia do Kowala (nr 265), podpisano umowę z wykonawcą – WIĘCEJ,
  • z Tucholi do Świecia (nr 240, dwa odcinki), trwa wybór wykonawcy – WIĘCEJ.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 maja 2017 r.

ostatnia aktualizacja: 17 maja 2017 r.

 

Uroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj KurasUroczystość rozpoczęcia budowy drogi nr 548 w Lisewie, fot. Mikołaj Kuras