Aktualności

Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras
Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras

Powstało Stowarzyszenie Radnych Województwa

Z inicjatywy obecnego i byłych przewodniczących sejmiku zostało powołane Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zebranie założycielskie odbyło się w poniedziałek (15 maja) w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Do udziału w organizacji zostali zaproszeni zarówno obecni jak i byli radni województwa wszystkich kadencji.

 

Powołanie stowarzyszenia jest efektem spotkania przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera z przewodniczącymi sejmiku poprzednich kadencji: Grzegorzem Gruszką (przewodniczący sejmiku I kadencji w okresie: listopad 1998 r. – lipiec 2000 r.), Lucyną Andrysiak (przewodnicząca sejmiku I i II kadencji w okresie: wrzesień 2000 r. – październik 2006 r.), Krzysztofem Sikorą (przewodniczący sejmiku III kadencji, od listopada 2006  r. do października 2010 r.), podczas którego zainicjowano powołanie stowarzyszenia jako organizacji byłych i obecnych radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszystkich dotychczasowych kadencji w przekonaniu o konieczności umacniania idei samorządności terytorialnej jako podstawy państwa demokratycznego oraz istotnego źródła aktywności społecznej mieszkańców regionu.

 

Do udziału w poniedziałkowym spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy byli i obecni radni, którzy wyrazili chęć zrzeszenia w stowarzyszeniu. Zgodnie z wymogami formalnymi w pierwszej części spotkania podjęte zostały uchwały o powołaniu Stowarzyszenia oraz uchwaleniu regulaminu. Został powołany Zarząd Stowarzyszenia, wybierany na czas trwania kadencji sejmiku. Prezesem Zarządu, zgodnie z regulaminem, został aktualnie urzędujący przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Ryszard Bober. Pozostałymi członkami Zarządu Stowarzyszenia zostali: Lucyna Andrysiak i Krzysztof Sikora – wiceprezesi zarządu, Jan Szopiński – sekretarz zarządu oraz trzej członkowie zarządu: Grzegorz Gruszka, Ryszard Grobelski, Waldemar Przybyszewski.

 

W drugiej części spotkania radni podjęli dyskusję na temat działań, które pragną zrealizować w ramach zadań stowarzyszenia. Zgodnie z projektem regulaminu stowarzyszenie ma m.in.: krzewić świadomość regionalną, upowszechniać wiedzę o prawach i swobodach obywatelskich oraz integrować mieszkańców wokół gospodarczej, kulturowej i ekologicznej specyfiki województwa w jego efektywnym oraz zrównoważonym rozwoju. Obecni podczas poniedziałkowego spotkania radni – członkowie założyciele Stowarzyszenia zgłaszali w trakcie dyskusji różnorodne propozycje dotyczące programu działania. Podkreślano między innymi istotną rolę tego rodzaju forum w integracji regionu, jak również inicjowaniu debat o kluczowych dla naszego województwa kwestiach takich jak priorytety rozwoju gospodarczego i sposób wykorzystania środków unijnych.

 

Na zabraniu założycielskim swój akces potwierdziło 46 osób spośród radnych minionych i aktualnej kadencji sejmiku, a kolejne zgłoszenia wciąż spływają do Kancelarii Sejmiku.

 

Kancelaria Sejmiku

 

16 maja 2017 r.

 

Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj KurasPierwsze spotkanie Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Mikołaj Kuras