Aktualności

Dotacje na odnowę wsi

Dotacje na odnowę wsi

Kolejne prawie 6,5 miliona złotych rozdysponowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na realizację 29 projektów związanych z odnową małych i najmniejszych miejscowości w regionie. To dotacje między innymi na remonty świetlic, budowy placów zabaw, chodników oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, a także prace konserwatorskie w świątyniach. Uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie z udziałem przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera oraz wicemarszałka Dariusza Kurzawy odbyło się 8 maja w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

 

– Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dobiega końca. Na przedsięwzięcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przeznaczyliśmy ponad 100 milionów złotych. Przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i nowe możliwości rozwoju Kujawsko-Pomorskiej wsi – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Podczas piątkowej uroczystości z udziałem przedstawicieli beneficjentów zostało wręczonych 29 umów o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 6,5 miliona złotych. Środki trafią między innymi na remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej (powiat toruński), budowę boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach (powiat wąbrzeski), prace konserwatorskie w drewnianym kościele św. Mikołaja w Ślesinie (powiat nakielski) oraz termomodernizację świetlicy wiejskiej w Wiskitnie (powiat bydgoski).

 

Lista wszystkich przedsięwzięć tutaj

Do tej pory w ramach zakończonych operacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w województwie kujawsko-pomorskim podpisano 462 umowy na łączną kwotę prawie 106 milionów złotych. W ramach realizacji tych przedsięwzięć:

 • wybudowano 85 świetlic;
 • wyremontowano 293 świetlice;
 • wyposażono 154 świetlice;
 • wybudowano 218 placów zabaw;
 • wybudowano 17,71 km ścieżek rowerowych;
 • wybudowano 22,46 km chodników;
 • wybudowano lub wyposażono 103 obiekty sportowe;
 • odrestaurowano 3 obiekty zabytkowe;
 • odrestaurowano 31 kościołów;
 • utworzono 33 obiekty rekreacyjne (pomosty, grille, przystanie, plaże);
 • utworzono 32 obiekty użytkowe (parkingi, skwery, wiaty przystankowe).

Czytaj też:

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 maja 2015 r.