Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Długich lat satysfakcjonującego życia!

Dzień Babci i Dzień Dziadka to czas, w którym nasze ciepłe myśli kierujemy nie tylko do bliskich nam osób. Myślimy o seniorach – ich potrzebach, oczekiwaniach, potencjale. O tym, by żyli w godnych warunkach, ważni w swoich rodzinach, społecznościach, środowiskach profesjonalnych – wszędzie tam, gdzie zechcą wyznaczyć sobie pola aktywności.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego prowadzi starannie zaplanowaną politykę senioralną, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Pamiętamy, że seniorzy, podobnie jak pozostałe grupy wiekowe, są bardzo zróżnicowaną grupą społeczną, dlatego adresowane do nich działania muszą to uwzględniać. Wachlarz działań, realizowanych przez nasze instytucje oraz przez finansowane za pomocą marszałkowskich grantów organizacje pozarządowe, jest więc szeroki – od ofert twórczego spędzania wolnego czasu po oferty pomocowe i opiekuńcze. Jedną z nich jest cieszący się dużym zainteresowaniem program teleopieki domowej, oparty o bransoletki życia.

W Dniu Babci i Dniu Dziadka życzymy Państwu długich lat satysfakcjonującego życia, zdrowia, wszelkiej pomyślności!

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

21 stycznia 2021 r.