Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Angielski bezpłatnie

Zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych zapraszamy na marszałkowskie kursy języka angielskiego. Wystarczy ukończony 18. rok życia oraz bycie mieszkańcem, pracownikiem lub uczniem w naszym regionie – wykształcenie nie ma znaczenia. Dzięki naszym kursom certyfikaty językowe uzyskało już 1600 osób.

 

Samorząd województwa dokłada wszelkich starań, by umożliwić mieszkańcom regionu podnoszenie kwalifikacji. Zdobywanie nowych umiejętności to przecież inwestycja w siebie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Jedyny koszt ponoszony przez uczestników jest związany z zakupem podręczników. Zapisów można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.projektmowiszmasz.pl.

 

Kursy odbywają się w dwóch formach: zajęcia hybrydowe trwają 180 godzin, w zależności od sytuacji epidemicznej odbywają się zdalnie lub stacjonarnie, natomiast krótki kurs online trwa 60 godzin. Narzędzie używane do prowadzenia zajęć internetowo pozwala na naukę języka na dowolnym sprzęcie – tablecie, telefonie czy komputerze. Kursy kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu można uzyskać certyfikat TOEIC, który jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten poświadcza zdobyty poziom biegłości językowej, jest ceniony przez pracodawców i ułatwia rozwój zawodowy.

 

Jedyne wymagania stawiane przed uczestnikami to:

  • ukończony 18. rok życia,
  • zamieszkanie, edukacja, bądź praca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji i zapisy: www.projektmowiszmasz.pl, e-mail: zapisy@projektmowiszmasz.pl, tel. 507 927 366.

 

Z kursów może skorzystać łącznie aż 10 tysięcy osób, są one finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu województwa. Projekt Urzędu Marszałkowskiego realizują Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku (powiat toruński) i firma Training House. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 29,2 miliona złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych to 24,8 miliona złotych.

 

Szkolenia językowe w liczbach:

  • Projekt zakłada przeszkolenie 10 tysięcy osób,
  • Aktualnie w kursie wzięło udział już 5800 osób, z czego 1600 osób uzyskało już certyfikaty,
  • 180 lub 60 godzin trwają kursy kończące się egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej,
  • 29,2 miliona złotych to całkowita wartość projektu

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 marca 2022 r.