Aktualności

Dla pań nie tylko w Dniu Kobiet

Tworzenie mechanizmów i instytucji, dzięki którym młodzi rodzice mogą godzić obowiązki domowe z pracą zawodową, to ważny segment polityki społecznej samorządu województwa i marszałkowskich działań na rzecz pań.

Dzień Kobiet - Życzenia

 

Tworzenie mechanizmów i instytucji, dzięki którym młodzi rodzice mogą godzić obowiązki domowe z pracą zawodową, to ważny segment polityki społecznej samorządu województwa i marszałkowskich działań na rzecz pań.

 

– Nowe miejsca w żłobkach czy vouchery na opłacenie niań to oczywiście pomoc nie tylko dla matek, a po prostu dla rodzin. Ale oczywistością jest też, że to właśnie kobiety poświęcają się na rzecz rodziny, co wiąże się zwykle z zawieszeniem przez nie na jakiś czas aktywności zawodowej. Chcemy, by łatwiej im było godzić role społeczne i wybierać wygodny w ich konkretnej sytuacji model macierzyństwa – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Pieniądze w ręce rodziców

 

Vouchery dla młodych rodzin to pomoc finansowa, która trafia bezpośrednio w ręce rodziców. Można ją wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad maluchami do trzeciego roku życia – wynagrodzenia niani lub opłacenia pobytu malucha w żłobku. W ramach 14 dofinansowanych z RPO projektów środkami na ten cel, ponad 13 milionami złotych, dysponują organizacje pozarządowe, firmy i instytucje publiczne. Z pomocy skorzysta tysiąc rodzin. Dzięki środkom z naszego RPO powstanie też łącznie 640 miejsc dla maluchów w żłobkach i klubach dziecięcych.

 

Dzięki obu rozwiązaniom mamom będzie łatwiej kontynuować karierę zawodową, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia ich osobistego rozwoju. Chodzi także o łatwiejsze bilansowanie domowych budżetów.

 

 

Przedszkola także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Środki RPO pomagają też w tworzeniu nowych miejsc w przedszkolach oraz poszerzaniu oferty edukacyjnej tego rodzaju placówek. Tylko w styczniu zarząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację 23 tego typu projektów i utworzenie 1,4 tysiąca miejsc dla przedszkolaków.

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami powstanie w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu. Placówka przyjmie 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Zakładamy, że w szczególnych przypadkach będą tu mogły trafić także dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Zakładamy też, że nowa jednostka będzie prowadzić program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli prowadzone przez socjoterapeutów popołudniowe zajęcia dodatkowe. Skorzysta z nich 45 dziewczynek i chłopców.

Podobną inwestycję przygotowujemy też w Bydgoszczy. Na etapie przygotowywania dokumentacji jest przedszkole specjalistyczne w Ośrodku  Braille’a na 21 miejsc.

 

Biznes i praca

 

Przede wszystkim panie są adresatkami prowadzonego przez marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców oraz pozostających bez zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym roku WUP dysponuje 360 tysiącami złotych z przeznaczeniem na pomoc dla nich w znalezieniu zatrudnienia, na szkolenia, roboty publiczne i prace interwencyjne, a także na wsparcie dla pracodawców na wyposażenie dla nich stanowisk pracy.

 

Preferencje dla kobiet zawierają dwa inne nadzorowane przez WUP projekty, realizowane przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie oraz podmioty wybrane w trybie konkursowym. Mogą w nich liczyć m.in. na dotacje na rozpoczęcie własnego biznesu oraz sfinansowanie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, ale też staże zawodowe oraz poradnictwo zawodowe i psychologiczne. Tu budżet przekroczy 17 milionów złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 marca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2018 r.