Aktualności

fot Lekcja z wykorzystaniem mobilnych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół nr 2 w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras
fot Lekcja z wykorzystaniem mobilnych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół nr 2 w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras

Dla interaktywnej edukacji

W świecie nowoczesnych technologii młodzież czuje się jak ryba w wodzie. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na szeroką skalę wykorzystuje je jako innowacyjne narzędzia w edukacji. Tylko w tym roku wyposażyliśmy szkoły w ponad 2 tysiące tablic interaktywnych oraz przekazaliśmy w ręce uczniów i nauczycieli mobilne pracownie do nauki przedmiotów przyrodniczych. Uruchamiamy też regionalny portal edukacyjny. Konferencja podsumowująca realizację tych projektów odbyła się 14 i 15 grudnia w Przysieku.

 

W Kujawsko-Pomorskiem uczymy przez obserwacje nieba, kontakt z przyrodą, eksperymenty. Od lat realizujemy szereg przedsięwzięć edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych i informatycznych. To instrumenty daleko dziś skuteczniejsze w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy niż tradycyjne kreda i tablica– mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Tablice interaktywne

W tym roku w ramach przygotowanego przez Urząd Marszałkowski partnerskiego projektu do niemal wszystkich szkół podstawowych w regionie trafiło 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych. To kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie w naszym regionie – w pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. W tym roku sprzęt trafił do ponad pół tysiąca publicznych (klasy 4-6) oraz niepublicznych (klasy 1-6) szkół podstawowych. W skład każdego zestawu wchodzą tablica multimedialna nowej generacji, projektor oraz laptop z oprogramowaniem. Wartość zadania to 27,4 miliona złotych. Instalacja tablic zakończyła się w listopadzie. WIĘCEJ.

 

Pracownie dydaktyczne

Urząd Marszałkowski wyposażył kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli (KPCEN) w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są 3 pracownie stacjonarne do szkolenia nauczycieli (na 18 stanowisk każda) oraz 15 pracowni mobilnych dla szkół (na 16 stanowisk każda). WIĘCEJ.

 

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna

W ramach zakończonej właśnie budowy Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej  powstał portal zawierający interaktywne materiały do nauczania w szkołach podstawowych. To również miejsce tworzenia treści edukacyjnych. Na bazie platformy powstały też między innymi podsystem społecznościowy, platforma gier miejskich oraz portal wiedzy o regionie. Koszt budowy to 8 milionów złotych. Będzie z niej korzystać około 670 szkół (partnerzy dwóch etapów projektów dotyczących wyposażania szkół w tablice edukacyjne). WIĘCEJ.

 

Realizacja przedsięwzięć była możliwa w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz „E-usługi – e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”. Partnerzy projektów podsumowali ich realizację podczas dwudniowej (14-15 grudnia) konferencji w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

15 grudnia 2015 r.