Aktualności

Uczestnicy posiedzenia COTER w Sibiu, fot. CoR
Uczestnicy posiedzenia COTER w Sibiu, fot. CoR

Debata o przyszłości polityki spójności UE

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w czwartek (22 czerwca) w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Europejskiego Komitetu Regionów (COTER), które odbywało się w Sibiu w Rumunii. Omawiano m.in. przyszłość unijnej polityki spójności po 2027 roku.

 

Kontekstem debaty na temat przyszłości polityki spójności był ubiegłoroczny unijny raport spójnościowy, który jako elementy determinujące konieczności i rozwiązania w tej dziedzinie wskazuje starzenie się populacji, pogłębiające się różnice między terenami zurbanizowanymi i wiejskimi, zmiany klimatyczne, zmiany w kierunku „zielonej” gospodarki i postępującą digitalizację. Rozmowy dotyczyły m.in. wizji polityki spójności po 2027 roku, jej koordynacji z innymi politykami Unii Europejskiej i jej wymiaru regionalnego, a także elastyczności jako odpowiedzi na możliwe kryzysy.

 

Uczestnicy posiedzenia uczestniczyli też w konferencji poświęconej udziałowi miast i regionów w budowie przyszłości Europy ufundowanej na spójności terytorialnej jako wartości zasadniczej.

 

Komitet Regionów zajmuje się przyszłością europejskiej polityki spójności z własnej inicjatywy i jest pierwszą instytucją Unii Europejskiej, która zajmie w tej kwestii oficjalne stanowisko.  

 

Podczas czwartkowego posiedzenia COTER zajmowała się również m.in. europejskim mechanizmem transgranicznym i europejską strategią dotyczącą dronów oraz przyszłością przemysłu samochodowego.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 czerwiec 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2023 r.