Aktualności

Coaching i tutoring, czyli sposób na naukę języków obcych

Coaching i tutoring, czyli sposób na naukę języków obcych

Trwa realizacja przygotowanego przez Urząd Marszałkowski projektu szkoleniowego „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”. Dla 250 nauczycieli języków obcych z regionu przygotowaliśmy bogatą ofertę bezpłatnych seminariów, warsztatów, kursów doskonalących, studiów podyplomowych oraz wyjazdów zagranicznych. Rozpoczęła się praktyczna część przedsięwzięcia, realizowana przez nauczycieli w szkołach.

 

– Projekt skierowany jest do wszystkich nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko–pomorskiego. To szansa dla pedagogów na podniesienie kompetencji zawodowych i podwyższenie jakości nauczania z użyciem nowatorskich rozwiązań metodycznych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

  • Coaching jest uznaną metodą wspierania rozwoju. Dzięki indywidualnej pracy z coachem nauczyciele doprecyzują cele i metody działań, dowiedzą się jak podejmować trafniejsze decyzje i lepiej wykorzystywać swoje umiejętności w pracy dydaktycznej.

 

  • Tutoring to niezwykła metoda dydaktyczna, szczególnie skuteczna jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów i motywowanie ich do samodzielnej pracy. Polega na regularnych spotkaniach nauczyciela z uczniem, podczas których uczeń pracuje pod kierunkiem tutora nad własnym rozwojem. Tutor potrafi trafnie rozpoznać potencjał ucznia, odkryć i wzmocnić jego mocne strony i talenty, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju i zmotywować go do samodzielnej pracy.

Projekt obejmie wsparciem 250 nauczycieli. Zaplanowano między innymi seminaria, warsztaty metodyczne, grupowe i indywidualne spotkania z coachem oraz kursy dodatkowe. Pedagodzy będą też mogli podjąć wybrane przez siebie studia podyplomowe związane z nauczaniem języków obcych. Dodatkowo zaplanowano też wizyty studyjne w Finlandii i Niemczech. Nauczyciele uczestniczący w programie zorganizują w swojej szkole tutoring dla grupy uczniów oraz zajęcia pozalekcyjne w oparciu o autorski program nauczania. Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników.

Pedagodzy uczestniczący w projekcie wzięli już udział w seminariach dotyczących wykorzystania metody tutoringu w edukacji oraz warsztatach metodycznych nastawionych na rozwój umiejętności związanych z nauczaniem języków obcych. Kolejnym, trwającym właśnie etapem projektu jest część praktyczna, realizowana przez nauczycieli w szkołach przy ścisłej współpracy z coachem. Pedagodzy wybiorą też dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe zgodnie z indywidualnym  potrzebami oraz po konsultacjach z couchem.

Budżet przedsięwzięcia finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 2,5 miliona złotych.

Projekt  jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

 

13 marca 2015 r.