Aktualności

Więcej stypendiów dla doktorantów

Więcej stypendiów dla doktorantów

Zarząd województwa przyznał kolejne 11 stypendiów w ramach piątej edycji projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów”. W roku akademickim 2014/2015 ze wsparcia skorzysta w sumie 62 młodych naukowców. Uroczyste wręczenie umów nowym stypendystom odbyło się w czwartek (12 marca) w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

 

– „Krok w przyszłość” to jeden z naszych dwóch sztandarowych projektów stypendialnych skierowanych na wspieranie rozwoju edukacji i kariery naukowej młodych mieszkańców regionu. Oprócz doktorantów, stypendia otrzymują też uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Zdolni na start” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W roku akademickim 2014/2015 realizujemy II etap piątej edycji projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z uczelniami wyższymi z naszego regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Wśród kryteriów przyznawania wsparcia znalazły się:

  • posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,
  • posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (komunikat MNiSW),
  • współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem,
  • realizowanie doktoratu w jednej z dyscyplin naukowych wymienionych w regulaminie projektu,
  • opracowanie i przedstawienie harmonogramu pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem na dany rok akademicki, zatwierdzonego przez opiekuna lub promotora oraz przedstawiciela przedsiębiorcy.

W wyniku pierwszego naboru wniosków, który odbył się w październiku 2014 roku, wyłoniliśmy 51 stypendystów. Uroczyste wręczenie umów odbyło się 12 grudnia.

 

Lista wszystkich stypendystów wyłonionych w wyniku pierwszego naboru wniosków tutaj

 

Ogłoszony przez zarząd województwa dodatkowy nabór wniosków pozwolił wyłonić kolejnych 11 stypendystów. Uroczyste wręczenie umów stypendialnych odbędzie się 12 marca w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

 

Lista stypendystów wyłonionych w wyniku dodatkowego naboru tutaj

 

Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie do 5 tysięcy złotych miesięcznie. Stypendia obejmują okres 12 miesięcy i wypłacane będą w dwóch transzach. Doktoranci zobowiązani będą do prezentacji zrealizowanych działań wykazanych w przedłożonym wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium harmonogramie pracy naukowej, przed Komisją Stypendialną (kolejno za I i II semestr).

Projekt „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”  jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

O projekcie „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” w roku akademickim 2013/2014 tutaj.

O projekcie stypendialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zdolni na start” tutaj.

Czytaj też: Edukacja od przedszkolaka do doktoranta

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

12 marca 2015 r.