Aktualności

fot. Tymon Markowski
fot. Tymon Markowski

Budujemy przedszkole w Korczaku

Trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy specjalistycznego przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami w marszałkowskim Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu. Przygotowujemy się też do stworzenia podobnej placówki w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Braille’a w Bydgoszczy.

 

– Oddział przedszkolny w Korczaku działa obecnie w dalece niewystarczających warunkach – w jednej niewielkiej sali w budynku internatu, z koniecznością prowadzenia zajęć w pomieszczeniach, z których korzystają także uczniowie korczakowskich szkół. Wiemy też, że jest spore zapotrzebowanie na ten rodzaj edukacji przedszkolnej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

Przedszkole w Korczaku przyjmie 26 dzieci o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu w wieku 3-7 lat, ale zakładamy, że w szczególnych przypadkach będą tu mogły trafić dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Zakładamy też, że nowa jednostka będzie prowadzić program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czyli prowadzone przez socjoterapeutów popołudniowe zajęcia dodatkowe. Skorzysta z nich 45 dziewczynek i chłopców.

 

W kompleksie ośrodka powstanie na potrzeby placówki nowy budynek, projekt obejmuje też wyposażenie placówki we właściwą bazę dydaktyczną, w tym specjalne oprogramowanie, i budowę placu zabaw. W budynku znajdą się sala terapii Tomatis, sala integracji sensorycznej, gabinet terapeuty oraz logopedy, sala biofeedback, sala aktywności ruchowej i twórczej, sale rehabilitacyjne, sala doświadczania świata oraz sale dla dzieci autystycznych.

 

Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów, znaczną część tej kwoty pokryjemy środkami z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. To projekt zintegrowany – po realizacji części inwestycyjnej, środki z RPO trafią także na prowadzenie placówki oraz organizację dodatkowych zajęć. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, a przetarg na roboty budowlane planujemy ogłosić w I kwartale 2018 roku. Zakończenie prac jesienią 2019.

 

Na stronie internetowej ośrodka powstanie specjalna zakładka internetowa z tzw. wirtualnym rozmówcą, który w przystępny sposób wyjaśni zasady rekrutacji do przedszkola, sposobach prowadzenia zajęć edukacyjnych czy rehabilitacji. Delikatna materia kwestii niepełnosprawności dziecka oraz związane z tym stereotypy i uprzedzenia często powodują u rodziców pewną blokadę i brak otwartej rozmowy o problemach z tym związanych. Stąd pomysł udostępnienia zdalnego kontaktu w celu przedstawienia możliwości i szans dalszego rozwoju dziecka pod okiem najlepszych specjalistów w nowocześnie wyposażonej placówce. W czerwcu 2018 roku planujemy piknik rodzinny w Toruniu z pokazami dogoterapii i hipoterapii oraz koncertem muzycznym dla dzieci i rodziców.

 

Podobne przedszkole – dla 21 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu – powstanie w bydgoskim Ośrodku Braille’a. Mamy już miejsce pod budowę (przekazał ją samorząd Bydgoszczy), w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego trwają obecnie prace nad założeniami przedsięwzięcia.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego oraz

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 stycznia 2018 r.