Aktualności

Baner Cohesion30

Konsultacje publiczne polityki spójności

W 2018 roku Komisja Europejska przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania budżetu Unii Europejskiej. Propozycje KE zostaną opracowane tak, by umożliwić UE realizację jej celów w sprawach, które mają największe znaczenie, w dziedzinach, w których może ona osiągnąć więcej niż państwa członkowskie działające pojedynczo. Wymaga to starannej oceny zarówno tych działań, które dobrze się sprawdzały w przeszłości, jak i tych, które można usprawnić w przyszłości. Celem obecnych konsultacji jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych na temat tego, jak sprawić, by każde euro z europejskiego budżetu zostało optymalnie wykorzystane.

 

Podobne konsultacje odbywały się wcześniej w ramach oceny istniejących programów finansowania. Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie obecnych konsultacji zostaną uwzględnione w pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

 

KE rozpoczyna też szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

 

Czas trwania konsultacji: 10 stycznia 2018 r. – 8 marca 2018 r.

 

Więcej informacji na temat konsultacji oraz kwestionariusz w języku polskim pod linkami poniżej:

 

Departament Rozwoju Regionalnego

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 stycznia 2017 r.