Aktualności

W Ośrodku Braille’a zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych, fot. Tymon Markowski

Budujemy pracownie w Ośrodku Braille’a

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy trwa remont dwunastu pracowni i budowa dwóch nowych warsztatów do nauki zawodu. O realizacji tej i innych inwestycji w marszałkowskich jednostkach edukacyjnych była mowa 18 października, podczas konferencji prasowej z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.

 

W bydgoskim Ośrodku Braille’a, którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski, kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie ponad pół tysiąca podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego.

 

 – Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Dzięki temu projektowi zostanie doposażona w dwie nowe pracownie nauki zawodu. To przedsięwzięcie szczególnie ważne z punktu widzenia dopełnienia procesu edukacyjnego dzieci niewidomych i słabowidzących. Kierujemy się troską właśnie o tę grupę osób, które w sposób szczególny potrzebują naszego wsparcia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dzięki realizacji finansowanego z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego marszałkowskiego projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” możliwe jest utworzenie dwóch nowych w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

 

Do pracowni i warsztatów trafi też wyposażenie zakupione zgodnie ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w danej branży. Uczniowie ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, oprogramowania oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych w danym zawodzie.

 

– We współczesnym świecie jakość edukacji w coraz większym stopniu zależy od jakości wsparcia procesu kształcenia poprzez pomoce dydaktyczne, a w procesie kształcenia zawodowego przede wszystkim przez specjalistyczne wyposażenie warsztatów. W takich placówkach jak Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, dla wychowanków z wieloma skomplikowanymi dysfunkcjami, to specjalistyczne wyposażenie ma wręcz kluczowe znaczenie  – powiedział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Wykonawcą robót budowlanych jest wyłoniona w przetargu firma PIL-IF-BUD z Boruszyna w Wielkopolsce. Wartość kontraktu to 1,7 miliona złotych, roboty rozpoczęły się w sierpniu i potrwają do kwietnia 2018 roku. Do tej pory zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych. Przetarg na zakup wyposażenia do pracowni będzie ogłoszony w 2018 roku.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3,8 miliona złotych z czego 3  miliony złotych stanowi dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych; Wydziału Edukacji i Nadzoru Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego.

 

To kolejna inwestycja realizowana w Ośrodku Braille’a dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ostatnich latach placówka powiększyła się o nowy budynek warsztatów szkolnych oraz przeszła termomodernizację. Ośrodek jeszcze się rozrośnie, bo planowane jest tutaj także utworzenie przedszkola, na potrzeby którego bydgoskie władze przekazały już sąsiadującą z ośrodkiem nieruchomość (więcej). 

 

O realizacji tej i innych inwestycji edukacyjnych była mowa podczas konferencji prasowej z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, która odbyła się w ośrodku Braille’a. Goście odwiedzili remontowane pracownie, przyglądali się także zajęciom w pracowniach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Do realizacji projektów inwestycyjnych przygotowują się także Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Maczka w Bydgoszczy, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy (więcej).

 

Czytaj też:

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 października 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2017 r.

 

Konferencja prasowa w Ośrodku Braille’a, fot Tymon MarkowskiKonferencja prasowa w Ośrodku Braille’a, fot Tymon MarkowskiKonferencja prasowa w Ośrodku Braille’a, fot Tymon MarkowskiKonferencja prasowa w Ośrodku Braille’a, fot Tymon MarkowskiKonferencja prasowa w Ośrodku Braille’a, fot Tymon MarkowskiW Ośrodku Braille’a zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych, fot. Tymon MarkowskiW Ośrodku Braille’a zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych, fot. Tymon MarkowskiW Ośrodku Braille’a zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych, fot. Tymon MarkowskiW Ośrodku Braille’a zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych, fot. Tymon MarkowskiW Ośrodku Braille’a zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych, fot. Tymon MarkowskiW Ośrodku Braille’a zakończyły się już prace rozbiórkowe, kolejne dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz drobnych robót modernizacyjnych, fot. Tymon MarkowskiPodczas wizyty w Ośrodku Braille’a goście przyglądali się także zajęciom w pracowniach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, fot. Tymon MarkowskiPodczas wizyty w Ośrodku Braille’a goście przyglądali się także zajęciom w pracowniach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, fot. Tymon Markowski