Aktualności

Posiedzenie Komisji NAT, 22 marca 2024, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Posiedzenie Komisji NAT, 22 marca 2024, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Bruksela: Komitet Regionów będzie rekomendował głębokie zmiany w polityce rolnej

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów (KR) przyjęła podczas piątkowego (22 marca) posiedzenia przygotowany przez marszałka Piotra Całbeckiego (wspólnie z Portugalką Isildą Gomes) projekt opinii komitetu na temat unijnej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku. Głosowanie poprzedziła debata z udziałem komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Komitet Regionów najprawdopodobniej przyjmie opinię w ostatecznym kształcie podczas czerwcowego (19.06) posiedzenia plenarnego. Dokument, jeden z kluczowych dla przyszłości rolnictwa Starego Kontynentu, będzie oficjalnym stanowiskiem tego ważnego unijnego gremium w tej kwestii.

 

– Nie ma między nami, zasiadającymi w Komitecie Regionów samorządowcami z całej Europy, żadnych różnic w ocenie obecnej wspólnej polityki rolnej. Wszyscy uważamy ją za błędną, szkodliwą, niesłużącą rozwojowi wsi i rolnictwa ani – i to jest najgorsze – bezpieczeństwu żywnościowemu kontynentu. Może i dobrze, że opinia na jej temat powstaje w obecnych dramatycznych okolicznościach, bo efektem będzie dokument o dość rewolucyjnej treści. Gdyby politycy w Brukseli i rządach krajowych zechcieli nas posłuchać, rolnicy odetchnęliby z ulgą – mówił marszałek Piotr Całbecki podczas niedawnego międzynarodowego Europejskim Forum Rolniczego w podrzeszowskiej Jasionce.

 

Przegłosowany projekt opinii, który przedstawił na posiedzeniu NAT gospodarz naszego województwa, powstał w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami – m.in. rolnikami oraz przedstawicielami związków producentów rolnych i organizacji konsumentów – zarówno w kraju, w tym w Kujawsko-Pomorskiem, jak i w Brukseli. Postuluje głębokie zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej. Wśród zasadniczych dezyderatów m.in. zatrzymanie niekontrolowanego importu produktów rolnych spoza unii, weryfikacja założeń Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa, zmiana zasad funkcjonowania rolniczych dopłat bezpośrednich, wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa (z zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego), wzmocnienie i promocja lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności, a także przeniesienie zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw.

 

Marszałek Piotr Całbecki jest zdania, że finalnie należy zwołać europejski okrągły stół, który zaplanuje przyszłość europejskiego rolnictwa odrzucając obecną politykę Brukseli w tej dziedzinie. – Ważne jest, abyśmy aktywnie słuchali opinii rolników i opracowali dla nich nowe, korzystne ramy działania w perspektywie przyszłości. Mam nadzieję, że głos Europejskiego Komitetu Regionów będzie należycie uwzględniony w kształtowaniu przyszłej wspólnej polityki rolnej, mającej na celu przezwyciężenie obecnych problemów – podkreśla.

 

Zobacz:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 marca 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024 r.