Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Bransoletki życia. Czy twoja gmina przystąpiła do programu?

Kończy się rozruch przygotowanego przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) dużego programu teleopieki domowej, obliczonego na tym etapie na 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. Marszałek Piotr Całbecki zaprasza do udziału gminy, które wciąż jeszcze się na to nie zdecydowały.

 

– Ten kierunek wsparcia osób w podeszłym wieku jest bardzo właściwy i oczekiwany. Chcę podziękować wszystkim naszym partnerom w tym projekcie, wszystkim samorządom i instytucjom pomocowym. Bez państwa to wszystko by się nie udało – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Niestety, mimo dużego zainteresowania projektem samych seniorów, wciąż nie wszystkie kujawsko-pomorskie gminy zdecydowały się na przystąpienie do niego. Dlatego gospodarz województwa wystosował w listopadzie pismo do burmistrzów i wójtów z ponownym zaproszeniem. Podkreśla w nim, że bransoletki życia to poczucie bezpieczeństwa i zachowana na dłużej samodzielność i sprawność najstarszych mieszkańców regionu.

 

Opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione na początku września centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, na razie zgłosiło się 78, w tym wszystkie duże miasta. Siedemdziesiątym dziewiątym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację i utrzymanie centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum).

 

Lista gmin partnerów projektu

 

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo w rekrutacji zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty są pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

 

Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020.

 

Bransoletki życia – najważniejsze liczby

  • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę funkcjonuje nasze telecentrum
  • 3 000 – tylu podopiecznych możemy objąć systemem
  • 2 100 wydanych już opasek
  • 78 partycypujących gmin
  • 11 – tyle kolejnych zgłosiło się po piśmie marszałka
  • 25 profesjonalnych ratowników zatrudnia telecentrum
  • 70 – tyle mieliśmy dotąd wezwań pomocy zakończonych interwencją służb ratowniczych

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 grudnia 2021 r.