Aktualności

Wręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Wręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Blisko milion złotych wsparcia na aktywizację zawodową

Zajęcia integracyjne, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, warsztaty umiejętności komunikacyjnych oraz kursy, szkolenia i staże zawodowe – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W piątek (8 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem członek zarządu Anety Jędrzejewskiej, odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie trzech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie o łącznej wartości ponad 994 tysięcy złotych otrzymają beneficjenci wybrani przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław.

 

– Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, w którym lokalne grupy działania  funkcjonują nie tylko na terenach wiejskich, ale i w miastach, również tych dużych. Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z tymi grupami oraz działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

– W trudnym okresie pandemii wiele osób straciło pracę, stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Oferowane doradztwo zawodowe, psychologiczne i możliwość zdobycia twardych umiejętności poprzez warsztaty i staże zawodowe pomogą w powrocie na rynek pracy, ale też dodadzą wiary w siebie  – podkreśla członek zarządu Aneta Jędrzejewska.

 

Projekty wybrane do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dotyczą działań o charakterze aktywizacji zawodowej mieszkańców poprzez warsztaty umiejętności, szkolenia z doradcami zawodowymi i edukacyjnymi oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Dzięki ich realizacji wsparciem zostanie objętych łącznie 90 osób.

 

Środki w wysokości ponad 340 tysięcy złotych pozwolą Stowarzyszeniu „Małe Rzeczy” z Inowrocławia na utworzenie grupy samopomocy z animatorem, zorganizowanie terapii zajęciowej i zajęć aktywizacyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GESAL Eugeniusz Skoczyński z Inowrocławia zrealizuje dwa projekty skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadanie „Moc jest z nami” obejmuje wsparcie osób bezrobotnych poprzez konsultacje z doradcami zawodowymi, edukacyjnymi, pośrednikami pracy. Dofinansowanie w wysokości ponad 326 tysięcy złotych umożliwi zorganizowanie szkoleń, kursów oraz staży podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

 

W ramach projektu „Świat nie jest taki zły” zaplanowano szkolenia z zakresu budowania własnej wartości, tworzenia wizerunku zawodowego, poszukiwania pracy i inicjowania przedsięwzięć gospodarczych. Na podstawie wywiadów z uczestnikami przewidziano także kursy zawodowe. Dofinansowanie wynosi ponad 326 tysięcy złotych.

 

Lista dofinansowanych projektów

 

Lokalne grupy działania (LGD) to stowarzyszenia tworzone przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS) finansowany ze środków europejskich. W całym województwie jest ich 28 (mapa). Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, w którym LGD działają nie tylko na terenach wiejskich, ale też obejmują miasta. Dysponują one środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. 

 

Pula środków, które trafiają na organizację klubów samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, działania liderów aktywności lokalnej, usługi wzajemnościowe oraz projekty wspierające bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, to 75 milionów złotych. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.

 

Partnerstwa na bieżąco ogłaszają nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze środków unijnych na lokalne przedsięwzięcia. Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie mojregion.eu

 

LGD Inowrocław wspiera lokalne inicjatywy

 

Łącznie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław dysponuje kwotą blisko 4,5 miliona złotych z naszego RPO na projekty w ramach LSR (Lokalnej Strategii Działania) z zakresu prowadzenia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia, działań  z zakresu aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, budowy lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Wśród zrealizowanych dzięki wsparciu LGD Inowrocław projektów znalazły się m.in. „Przyjaciele Gutka – klub dla dzieci i młodzieży” (Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu), „Akademia mamy – grupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci” (Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”), „Z@opiekowani” (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Królowej Jadwigi), „Sprawni, samodzielni, aktywni” (Fundacja Rehabilitacja Bez Barier), „Akademia Rodzica” (Gmina Miasto Inowrocław).

 

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości na wsi

 

W ubiegłym roku osiem lokalnych grup działania z naszego województwa otrzymało dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości na swoich obszarach (5,3 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Skorzystają z nich głównie mieszkańcy regionu, którzy chcą założyć własną firmę, oraz przedsiębiorcy poszukujący funduszy na rozwój już istniejącej działalności gospodarczej. Pieniądze trafią także na rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (m.in. tworzenie placów zabaw i miejsc wypoczynku) oraz promocję miejscowych produktów i usług (publikacje i wydawnictwa).

 

Uroczyste wręczenie tysięcznej umowy dotacyjnej na założenie firmy odbyło się w październiku. Sto tysięcy złotych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafiło do Dagmary Królak z Brudzynia (gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński). Wsparcie umożliwiło jej zakup sprzętu i uruchomienie firmy fotograficznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 stycznia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2021 r.

 

Wręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWręczenie umów na projekty wybrane przez LGD Inowrocław, fot. Andrzej Goiński/UMWKPMapka