Aktualności

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Bezpieczna droga połączy Stolno z Wąbrzeźnem

Trwają ostatnie prace związane z gruntowną modernizacją drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno. Na kolejnych odcinkach jezdni i ścieżek rowerowych układana jest ostatnia warstwa nawierzchni. Wykonawca kontynuuje także prace przy oznakowaniu i elementach poprawiających bezpieczeństwo. Latem planowane są końcowe odbiory inwestycji.

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Wartość całej inwestycji na 29-kilometrowej trasie ze Stolna do Wąbrzeźna to 177 milionów złotych. Jej realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace budowlane podzielono na dwa etapy. W listopadzie 2020 roku podpisana została umowa wznawiającą prace na odcinku pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a Wąbrzeźnem. Umowa na modernizację kolejnego odcinka (Stolno-Lisewo) została zawarta na początku 2021 roku. Za przebudowę obu odcinków odpowiada konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud.

Ostatni etap inwestycji

Prace wykończeniowe trwają na odcinku od Stolna do Lisewa. Wykonawca ustawia nowe oznakowanie pionowe i maluje oznakowanie poziome. Prowadzone są także drobne prace brukarskie, porządkowane jest pobocze, montowane są balustrady ochronne.

Na odcinku od Lisewa do Wąbrzeźna kończy się montaż oświetlenia oraz układane są ostatnie warstwy nawierzchni na jezdni i drodze rowerowej. W sąsiedztwie wiaduktu autostradowego betonowane są także ostatnie sekcje nawierzchni miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Ostatnim elementem inwestycji na obu odcinkach będzie dosadzenie drzew i krzewów, które pomogą zatrzymywać pyły z drogi oraz redukować emisję dwutlenku węgla. Drzewa sadzone będą za rowami odwadniającymi w bezpiecznej odległości od jezdni.

Tak zmieniła się droga

W ramach przebudowy jezdnia została wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstało pobocze. Wybudowany został nowy odcinek drogi pozwalający ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, a trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowano rondo. Takie rozwiązanie zastosowano także w Lisewie, w miejscu skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska. Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostały od niego odsunięte. W pobliżu wiaduktu nad autostradą utworzono miejsce do kontroli drogowych. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem wybudowano łącznie pięć skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowane zostały na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek.

Dzięki wsparciu przedstawicieli samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym modernizowanym odcinku powstały bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

Inwestycja w liczbach:

  • 28,5 km to długość całej modernizowanej trasy (Lisewo-Wąbrzeźno 14,5 km; Stolno-Lisewo 14 km)
  • koszt prac na odcinku Lisewo-Wąbrzeźno 69 mln zł, Stolno-Lisewo 69 mln zł
  • wartość całej inwestycji: 177 mln zł
  • liczba nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym: 7
  • gwarancja: 7 lat.

 

Gotowi na duże inwestycje

 

Tylko w tym roku na wojewódzkie drogi w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego zabezpieczyliśmy ponad pół miliarda złotych. Na kolejne lata Urząd Marszałkowski pozyskał też 136 mln euro środków unijnych, które wydamy m.in. na nasz regionalny program budowy obwodnic. Na część zadań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej wykorzystamy też zdobyte dofinansowanie centralne (ok. 170 mln zł na obwodnice i około 450 mln na rozbudowę innych dróg). Czytaj: Rekordowe wydatki na inwestycje drogowe w 2023 roku

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 maja 2023 r.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP