Aktualności

Wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego na tegorocznych dożynkach wojewódzkich, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

17 lat na czele województwa

Marszałek Piotr Całbecki jest samorządowym liderem regionu od 17 lat. Te blisko dwie dekady to czas negocjowania i inwestowania wielomiliardowych środków europejskich, przyspieszonej modernizacji i wielkiego skoku cywilizacyjnego naszego regionu, realizacji oczekiwanych przez mieszkańców polityk społecznych.

 

– Cały czas pamiętam o tym, że celem działań samorządu województwa są jakość i poziom życia mieszkańców Kujaw i Pomorza, niezależnie od tego, czy mieszkają w jednej ze stolic regionu, czy w niewielkiej wsi. Jestem też przekonany, że największym kapitałem regionu są ludzie – solidni, pracowici, dobrze wykształceni, przyjaźni, otwarci. To Państwo są kreatorami rozwoju i wzrostu. To wszystko jest naszym wspólnym dorobkiem – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Jako sukces trzech już zakończonych i trwającej czwartej kadencji wskazać należy przede wszystkim przebiegającą na wszystkich polach modernizację regionu, dokonującą się głównie dzięki środkom Unii Europejskiej i mądremu ich inwestowaniu. Gospodarz naszego województwa negocjował z Brukselą trzy programy regionalne – 2007-2013, 2014-2020 i nowy program perspektywy 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Łączna pula środków dla naszego województwa w ramach trzech perspektyw to 45 miliardów złotych!

 

Sukcesem są też z całą pewnością polityka inwestycyjna (z wybudowanym nowym kompleksem Szpitala Zespolonego w Toruniu, inwestycjami w Centrum Onkologii i włocławskim Szpitalu im. Popiełuszki oraz programem modernizacji sieci drogowej województwa), polityka społeczna (z akcentem na rodziny z dziećmi z jednej i seniorów z drugiej strony) oraz polityka gospodarcza z jej najnowszą odsłoną w postaci uruchomienia miliarda złotych z przeznaczeniem na nisko oprocentowane i częściowo umarzane pożyczki, skutkująca liczącymi się wpływami do budżetu województwa w postaci podatków od firm.

 

Dzięki aktywności marszałka Piotra Całbeckiego Kujawsko-Pomorskie jest rozpoznawalne w Europie. Gospodarz naszego województwa zasiada w Europejskim Komitecie Regionów, który jest ważną instytucją doradczą gremiów sprawczych Unii Europejskiej. Właśnie dla Komitetu Regionów przygotował jako sprawozdawca opinię w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu, a wcześniej opinię w sprawie adekwatności kluczowych aktów prawa europejskiego w dziedzinie ochrony wód. W obu tych kwestiach wielokrotnie zabierał głos, opowiadając się za zrównoważonym rozwojem uwzględniającym kwestie ochrony środowiska, za zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego, za wzmocnieniem i promocją lokalnych systemów żywnościowych, a także przeciw nadmiernej chemizacji rolnictwa. Warto podkreślić, że realizacja tych postulatów przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest kolejną szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

 

Szansą nową na ochronę interesów kujawsko-pomorskich rolników jest nominacja marszałka Piotra Całbeckiego na współsprawozdawcę opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, jednego z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości europejskiego rolnictwa.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 listopada 2023 r.