Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz rodzin w regionie

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

30 listopada 2021 roku w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Regionalnej i Wojewódzkiej Rady Gospodyń Wiejskich w regionie.


Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Krystyna Żejmo-Wysocka, która zaprezentowała działania samorządu województwa w ramach programów: Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 oraz Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026. Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swoją działalność oraz możliwy obszar współpracy z Departamentem Spraw Społecznych w zakresie poszerzenia wiedzy i świadomości środowiska wiejskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwych działań profilaktycznych i interwencyjnych w tym obszarze.

 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów i inspiracji, a przede wszystkim ustalenia konkretnych form współpracy i dalszych kontaktów roboczych.

 

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

listopad 2021

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.