Sprawy społeczne

Biała Wstążka

Przełom listopada i grudnia, to tradycyjnie czas, gdy wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ogniskuje swoją uwagę na zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Szczególnym wyrazem tych działań jest kampania „Biała Wstążka” rozpoczynająca się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet i trwająca do 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podobnie jak w latach ubiegłych przypomina o kampanii ,,Biała Wstążka” podkreślając, że przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów ich dyskryminacji i łamania praw człowieka we współczesnym świecie.

 

Wyrazem tego stanowiska jest kampania informacyjna prowadzona na Facebook’u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zachęcająca wszystkich do reagowania na przemoc.

 

O działaniach prowadzonych w latach ubiegłych, można przeczytać tutaj

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

listopad 2021