Sprawy społeczne

Światowy Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Seniora. Osiągnięcie wieku seniora z jednej strony jawi się jako zwieńczenie wieloletniej pracy, nie tylko zawodowej, ale i przede wszystkim dla społeczeństwa.

 

Niestety starość postrzegana jest stereotypowo jako etap życia pełen bólu, chorób, braku samodzielności i cierpienia. Osoby starsze, z uwagi na bogate doświadczenie zawodowe oraz życiowe, odgrywają jednak  ważną rolę w społeczeństwie zarówno na rynku pracy jak również poprzez wspieranie w rozwoju osobistym, rodzinnym i zawodowym młodszych pokoleń.

 

Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba ta podwoi się do 2025 roku. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będzie żyło blisko 2 miliardów ludzi po 60 roku życia. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.

 

 Życzę wszystkim Seniorom długich lat w dobrym zdrowiu, które pozwoli na aktywne życie i realizację wspaniałych inicjatyw. Niech każdy kolejny dzień dostarcza Państwu wielu radości i uśmiechu, udowadniając, że jesień życia jest piękna.

 

 

                                                                                   Krystyna Żejmo-Wysocka
                                                                                   Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

 

                                                          

Toruń, 14.11.2021 r.