Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów

fot. JRG-3 PSP Toruń

W dniu 14 listopada br. odbyło się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie. Miejsce spotkania zespołu to istotna lokalizacja w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa, bo tutaj właśnie zlokalizowana jest baza kontenerowa stanowiąca wyposażenie odwodu Komendanta Głównego PSP.

 

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania.
2. Ocena podjętych działań i udzielonej pomocy poszkodowanym w Województwie Kujawsko-Pomorskim w sierpniowej nawałnicy.
3. Informacja o tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej.
4. Dyskusja.
5. Pokaz bazy kontenerowej, zakończenie spotkania.

 

Spotkanie otworzył dr Eugeniusz Lala, który poinformował na wstępie o zmianach w składzie Zespołu Ekspertów. Ze względu na przejście na emeryturę dyr. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Franciszka Złotnikiewicza zastąpił w pracach zespołu nowy dyr. ww. jednostki organizacyjnej Roman Gołębiewski, a ubyłego na emeryturę płk. dr. Sławomira Olearczyka zastąpił ppłk dr Robert Reczkowski, przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

W pierwszej części spotkania omówiono działania i oceny sierpniowej nawałnicy, która nawiedziła Województwo Kujawsko-Pomorskie. Podstawowe informacje w tym zagadnieniu przedstawił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Wawrzyniak oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr Andrzej Potoczek, w dyskusji udział wzięli zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. Jacek Kaczmarek, przedstawiciel UTP w Bydgoszczy mgr Marian Politowicz oraz kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego dr Eugeniusz Lala. Podczas analizy podjętych działań podkreślono ogromne zaangażowanie oraz wkład wielu podmiotów niosących pomoc poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy, wśród których największy udział mają przedstawiciele ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Wnikliwe oceny tego typu działań podczas zdarzeń kryzysowych pozwalają na usprawnianie zarządzania kryzysowego oraz współdziałania podczas niesienia pomocy w przyszłości.

 

W kolejnym punkcie spotkania ppłk dr Robert Reczkowski przedstawił harmonogram tworzenia 8 Brygady Obrony Terytorialnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Formowanie tej brygady rozpocznie się w styczniu 2018 r., będzie ona posiadała trzy bataliony (docelowo cztery) i pododdziały zabezpieczenia, liczyła docelowo ponad trzy tysiące żołnierzy. Ważnym jest, że część istotnych zadań brygady dotyczyć będzie zaangażowania w zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w regionie. Znaczącą kwestią podczas naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej i powoływania „terytorialsów” podczas podejmowania akcji w sytuacjach kryzysowych będzie uwzględnianie osób zaangażowanych w działaniach OSP, szczególnie tych działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, aby nie osłabiać możliwości tego systemu. Takie działania winny uwzględniać przygotowywane rozwiązania systemowe oraz szczegółowe bazy danych i precyzyjne współdziałanie na szczeblu regionalnym. W dyskusji podkreślono, że umiejętne przygotowanie i wyposażenie kompanii i batalionów obrony terytorialnej na terenie województwa może być istotnym wzmocnieniem służb i organizacji angażowanych w sytuacjach kryzysowych oraz znacznie ułatwić użycie Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym. Precyzyjne współdziałanie z dowództwem brygady obrony terytorialnej powinno pozytywnie wpływać na wykorzystanie efektu synergii podczas realizacji wspólnych zadań przez sektor militarny i pozamilitarny w województwie.

 

Na zakończenie poinformowano uczestników spotkania, że w dniach 6-8 grudnia odbędzie się w Toruniu II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, na który wszyscy członkowie zespołu otrzymają zaproszenia oraz o tym, że kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W jego porządku przewiduje się m. in.: przedstawienie przez WZL-2 postępów w realizacji projektu dotyczącego bezpilotowych środków powietrznych, ocena i wnioski z ćwiczenia przeprowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji na autostradzie A-1 w dniu 8 listopada 2017 r., ocena kontroli kompleksowej województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonej przez stronę rządową w dniach 23-28 listopada 2017 r., możliwości użycia automatycznych defibrylatorów serca podczas niesienia natychmiastowej pomocy osobom z zatrzymaną pracą serca.

 

15 listopada 2017 r.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc