Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)

W dniu 16 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Spotkanie to poprowadzili: kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr Eugeniusz Lala oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Wawrzyniak. Dzięki gościnności władz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się ono na terenie tej uczelni.

 

Zespół Ekspertów, od momentu utworzenia w 2014 r. na bazie porozumienia między Marszałkiem WK-P, a Wojewodą K-P, zajmuje się najbardziej żywotnymi dla bezpieczeństwa regionu sprawami. Są to głównie zagadnienia współdziałania Sił Zbrojnych, służb ratowniczych i organizacji pozarządowych, a także rozwijania systemów (np. informatycznych), szkoleń, które mogą być lepiej przystosowane do wykorzystania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

 

Wskazany powyżej obszar zainteresowania zespołu znalazł odzwierciedlenie w realizowanym porządku spotkania.

W pierwszym wystąpieniu prorektor ds. nauki UTP prof. dr. hab. inż. Stanisław Mroziński potwierdził, że UTP jest uczelnią o bogatych naukowych tradycjach, a wartościowe badania naukowe są mocną stroną uczelni.

 

Inż. Dariusz Biernat, kierownik projektu realizowanego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy, ukierunkowanego na rozwój bezpilotowych środków powietrznych (BSP), w swoim wystąpieniu przedstawił stopień zaawansowania prac nad przygotowaniem specjalistycznych platform przeznaczonych do wykorzystania przez służby ratownicze województwa. Jest rzeczą niezmiernie ważną w procesie rozwijania BSP, żeby poprzez prowadzone na bieżąco badania wdrażać najnowsze rozwiązania. Zacieśnienie współpracy ze służbami ratowniczymi pozwala na uwzględnianie ich potrzeb w rozwiązaniu końcowym. Rozwojowi dronów poświęcone było też kolejne wystąpienie, dr. inż. Damiana Ledzińskiego i mgr inż. Sandry Śmigiel, dotyczące badań nad systemem obsługi autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzonych na UTP. Przedstawione materiały potwierdziły, że użycie BSP w procesie zabezpieczenia działania służb to ogromne udogodnienie, ale i cały szereg trudności, z którymi trzeba się zmierzyć.  

 

Po przerwie członek zespołu, płk. dypl. Aureliusz Chyleński przedstawił koncepcję wykorzystywania e-learningu (blended learningu) dla potrzeb szkolenia w Siłach Zbrojnych oraz perspektywę rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w kraju i województwie. Tworzone WOT, (w tym również od 2018 r. w naszym województwie), mają zapewnić między innymi możliwości wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych. Jest rzeczą niezwykle skomplikowaną przygotowanie młodych ludzi do wykonywania nowych, nieznanych im zadań w bardzo krótkim czasie realizacji szkolenia. Wsparciem w tym zakresie ma być m. in. rozwój szkoleń zdalnych. Szkolenia tego typu, opracowane na wysokim poziomie i dedykowane poszczególnym grupom odbiorców, mogą być wartościowym elementem edukacji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno tej ogólnodostępnej jak i bardzo profesjonalnej. Szkolenia te są już w ograniczonym zakresie wykorzystywane na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Tworzenie w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych  w Bydgoszczy oddziału szkolenia e-learningowego pozwala bardzo profesjonalnie spojrzeć na rozwój tej metody nauczania na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Główny nacisk położony jest na mechanizmy szkoleń zdalnych na rzecz sektora pozamilitarnego oraz wykorzystanie dobrych praktyk. Do tego zagadnienia nawiązał również w swoim wystąpieniu kolejny członek zespołu, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st. kpt. Jacek Kaczmarek, który przedstawił wnioski i doświadczenia z wykorzystania e-learningu w procesie przygotowania ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

W dyskusji dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa dyr. Jakub Wawrzyniak przedstawił doświadczenia z funkcjonowania linii alarmowej 112. Następnie omówiona została alarmowa mapa zagrożeń, którą przedstawił zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski.
W swoim wystąpieniu inspektor Elszkowski nawiązał również do aplikacji „Pierwsza pomoc”, która powstała w bydgoskiej Komendzie Wojewódzkiej, a która zbiera bardzo pozytywne recenzje w zakresie edukacji w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W końcowej części spotkania nawiązano do poprzedniego spotkania Zespołu Ekspertów w Żninie, podczas którego przedstawiono informacje dotyczące projektu Geoportal. Kolejna edycja tego projektu (Geoportal-2), umożliwia utworzenie specjalistycznych baz danych na podłożu map cyfrowych,  pozwalających na ułatwienie realizacji zadań służbom ratowniczym w sytuacjach kryzysowych.  Projekt Geoportal dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest dobrze przygotowany,
a mądra dalsza jego rozbudowa może przyczynić się do szybkiego pozyskiwania bardzo cennych informacji w sytuacjach zagrożeń.

 

 Obrady zakończyła dyskusja dotycząca kolejnego spotkania zespołu, zaplanowanego na 18 maja 2017 r. na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, które dotyczyć  będzie m. in. praktycznego współdziałania Sił Zbrojnych (artyleria, lotnictwo wojsk lądowych, wojska inżynieryjne) ze służbami ratowniczymi podczas wspólnego wykonywania zadań przez sektor militarny i pozamilitarny.

 

 

dr Eugeniusz Lala

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

fot.  Agnieszka Kryńska (UTP)

16  marca 2017 r. 

 

Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)
Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc