Bezpieczeństwo

Szkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz Walusiak
Szkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz Walusiak

Odprawa instruktażowo-szkoleniowa

W dniu 2 marca 2017 r., dzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej, odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu coroczna odprawa instruktażowo-szkoleniowa dotycząca realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej. Wzięli w niej udział pracownicy zajmujący się ww. zagadnieniami w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i spółkach nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski (grupa szkoleniowa P-2). Do udziału w odprawie zaproszeni zostali również pracownicy zajmujący się realizacją zadań operacyjnych departamentów nadzorujących WSJO i spółki.

 

Na początku odprawy kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego dr Eugeniusz Lala dokonał oceny wykonania zadań w 2016 r. i wręczył najbardziej zaangażowanym przedstawicielom grupy P-2 wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie mjr dr Robert Reczkowski z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych przedstawił „Nowe uwarunkowania w obronie państwa i realizacji zadań obronnych”. Kolejnym punktem odprawy było wystąpienie komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu ppłk. mgr. Andrzeja Koprowskiego, który omówił „Współpracę terenowych organów administracji wojskowej w zakresie realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych”.

 

Po przerwie kawowej dr Eugeniusz Lala zapoznał uczestników szkolenia z zadaniami obronnymi wynikającymi z wytycznych i Planu działania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2017. W końcowej części szkolenia miały miejsce spotkania w grupach WSJO i spółek nadzorowanych przez poszczególne departamenty. W grupie jednostek służby zdrowia nadzorowanych przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, uczestniczył przedstawiciel Wydziału Zdrowia, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Mazur.

 

dr Eugeniusz Lala

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

 

2  marca 2017 r. 

 

Szkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz WalusiakSzkolenie obronne pracowników ds. obronnych i OC z WSJO i spółek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Łukasz Walusiak