Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

I zdalne posiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Tomasz Jeziorek, przedstawiciel NSZZ Solidarność
Posiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Tomasz Jeziorek, przedstawiciel NSZZ Solidarność

Pierwsze w roku 2022 posiedzenie Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego obyło się w dniu 4 kwietnia 2022 r.

 

W posiedzeniu wzięli udział:

  1. Pan Jacek Brygman - Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wójt Gminy Cekcyn
  2. Pan Krzysztof Maćkiewicz - Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Wąbrzeski
  3. Pan Sławomir Napierała - Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
  4. Pani Aneta Pietrzak - Skarbnika Gminy Miasta Toruń
  5. Pan Maciej Jan Glamowski - Prezydent Miasta Grudziądza
  6. Pani Róża Lewandowska - Wiceprezydent Miasta Grudziądza

 

Tematem posiedzenia była sytuacja finansowa pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

 

Wnioski wybrzmiałe podczas posiedzenia, które zapewniłyby bezpieczeństwo planowania i wydatkowania w jednostkach sektora finansów publicznych, to:

- urealnienie subwencji oświatowej, a co za tym idzie uporządkowanie finansowania oświaty w tym kwestii płacowych nauczycieli,

- urealnienie dotacji na realizację zadań zleconych,  

- możliwość innych dochodów dla samorządów np. udziału w podatku VAT, i podatku zryczałtowanego,

- ustabilizowanie systemu podatkowego.

 

Posiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Tomasz Jeziorek, przedstawiciel NSZZ SolidarnośćPosiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Jacek Brygman, Przewodniczący Konwentu Wójtów WKP, Wójt Gminy CekcynPosiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Krzysztof Maćkiewicz, Przewodniczący Konwentu Powiatów WKP, Starosta WąbrzeskiPosiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Mariusz Kolasiński, przedstawiciel NSZZ SolidarnośćPosiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Paweł Bednarski, Pełnomocnik Wojewody ds. Osób NiepełnosprawnychPosiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Romuald Kosieniak, przedstawiciel Pracodawców Pomorza i KujawPosiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pan Sławomir Napierała, Przewodniczący Konwentu Burmistrzów WKP, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad NoteciąPosiedzenie Zespołu ds polityki społecznej i dialogu społecznego - Pani Róża Lewandowska, Wiceprezydent Miasta Grudziądza

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone