Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Współdziałanie wzmacnia potencjał podmiotów ratowniczych

fot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
fot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Urząd Marszałkowski wspiera inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Kujaw i Pomorza. Jedną z takich inicjatyw było podpisane w dniu 6 sierpnia br. w Kruszwicy, w obecności kierownika Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego pana dr. Eugeniusza Lali, porozumienie o współpracy pomiędzy 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej i Kujawsko-Pomorskiem Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

 

Dowódca  8. Kujawsko-Pomorską Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk i Prezes Kujawsko-Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pan Maciej Banachowski zadeklarowali chęć bezpośredniego współdziałania, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych szkoleń i ćwiczeń oraz zwiększania zasobów osób, które mogą nieść pomoc nad wodami regionu.

 

Inicjatywa ta ma bezpośredni wpływ na zwiększenie zdolności wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa na wodach oraz podejmowania skutecznych akcji ratunkowych.

 

fot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowefot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowefot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowefot. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone