Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Po konferencji o bezpieczeństwie w sieci

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

25 września tego roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”. Organizatorem wydarzenia realizowanego w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2022” był Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, który przygotował je we współpracy z Fundacją Pracownia Dialogu z Torunia.

 

Konferencja składała się z dwóch części, w pierwszej zaprezentowane zostały wystąpienia prelegentów skierowane do wszystkich uczestników, natomiast część druga zrealizowana została w formie warsztatowej w podziale na mniejsze grupy. Zajęcia i wykłady prowadzone były przez doświadczonych specjalistów – teoretyków i praktyków - na co dzień stykających się w swojej pracy zawodowej z wyzwaniami, jakie pojawiają się przed współczesną rodziną w  kontekście nowoczesnych technologii. Temat konferencji spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony jej uczestników, co potwierdziły zarówno wysoka frekwencja, jak i zaangażowanie w pracach w części warsztatowej spotkania.

 

Prezentacje prelegentów wykorzystane podczas konferencji:

  1. Seksualizacja jako czynnik determinujący niebezpieczne zachowania online i offline – Bogna Białecka.
  2. Seksualizacja – przeciwdziałania i interwencja - Bogna Białecka.
  3. Media społecznościowe, czy anty-społecznościowe? - Aleksandra Maria Gil.
  4. Media społecznościowe w telefonie nastolatków - Michał Brykowski.

 

Program konferencji

 

Poniżej zamieszczamy zarejestrowane wystąpienia prelegentów z I części konferencji:

„Seksualizacja jako czynnik determinujący niebezpieczne zachowania online i offline. Nałogowe zachowania seksualne jako czynnik powstrzymujący rozwój psycho-umysłowy” – Bogna Białecka, psycholog.

„Media społecznościowe, czy anty-społecznościowe? Czym jest bezpieczny wizerunek w sieci. Problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych” – Aleksandra Maria Gil, politolog-dziennikarz, pedagog.

„Media społecznościowe w telefonie nastolatków” – podkomisarz Michał Brykowski, Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyKonferencja pt. „Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania”, fot. materiały własne Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone