Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

III posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław Łączny
Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław Łączny

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się III w tym roku posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematem posiedzenia były „Potrzeby osób zależnych od pomocy i opieki z uwagi na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność - analiza statystyczna i jakościowa na podstawie przyczyn somatyczno-psychicznych”, w tym:

 1. Omówienie problemu sprawowania opieki w rodzinie oraz Instytucjach Pomocy Społecznej;
  1. charakterystyka osoby wymagającej opieki i pielęgnacji,
  2. pomiar skali Bartel, jako kryterium oceny.
 2. Pomoc społeczna, świadczenia zdrowotne i świadczenia usług medycznych – zadania i zakresy uprawnień.
 3. Rola opiekuna, pielęgniarki, fizjoterapeuty i duchownego w systemie pomocy społecznej:
  1. możliwości kontraktowania i finansowania przez NFZ produktu zapewniającego całodobową opiekę pielęgniarską,
  2. pomoc społeczna wobec konieczności sprawowania opieki nad osobami przebywającymi w domach rodzinnych i DPS-ach,
  3. dostępność i jakość usług rehabilitacyjnych,
  4. wpływ kontaktu z osobą duchowną na stan psychiczny osoby zależnej.

 

W wyniku dyskusji ustalono, że Pani Aleksandra Poeplau - Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, przygotuje w imieniu Zespołu Wniosek, który będzie uwzględniał:

Klasyfikację potrzeb osób w podeszłym wieku z podziałem na osoby zdrowe, przewlekle chore i niepełnosprawne, jak również będzie mówił o konieczności znajomości odpowiedzi na niżej postawione pytania:

 • ile jest osób potrzebuje opieki?
 • jaka jest mapa dostępności placówek opiekuńczych?
 • które choroby przewlekłe występują najczęściej?
 • jaka jest zależność między jednostką chorobową a obciążeniem opiekuna?

 

Ww. wniosek zostanie przekazany Prezydium K-P WRDS.

 

Uczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyUczestnicy posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław Łączny

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone