Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

I posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej Goiński
I posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej Goiński

W dniu 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się I w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczących K-P WRDS propozycji do „Programu i Harmonogramu działania K-P WRDS na 2019 r.”.

Stosownie do zapisu Regulaminu Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, program i harmonogram działania K-P WRDS przyjęty zostanie przez Prezydium K-P WRDS i zatwierdzony przez K-P WRDS w drodze uchwały w terminie do dnia 20 lutego. Podstawą opracowania programu i harmonogramu K-P WRDS, są propozycje zagadnień przedstawione przez każdą z organizacji wchodzących w skład K-P WRDS oraz stronę rządową i samorządową, w terminie do dnia 1 lutego.

  1. Dyskusja nad projektem regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Członkowie Prezydium K-P WRDS ustalili, że należy dokonać dalszych zmian w projekcie regulaminu. Po ich naniesieniu, projekt ponownie zostanie przedstawiony pod obrady Prezydium Rady na następnym posiedzeniu, a w przypadku akceptacji, zostanie poddanych pod głosowanie podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS. 

  1. Przyjęcie wniosku Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o powołanie jej przedstawicieli do Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Ustalono, że w wyniku zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w kwestii głosowania, należy zmienić liczbę przedstawicieli każdej organizacji  zarówno strony pracowników jak i strony pracodawców wchodzących w skład K-P WRDS. Głosowanie na przyjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.

  1. Zmiana w składzie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na wniosek:

Organizacje:

  • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
  • Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych, oraz
  • strona rządowa;

wystąpiły z wnioskiem o zmiany swoich przedstawicieli w składzie K-P WRDS. Zmiany zgłoszone przez OPZZ wymagają głosowania nad przyjęciem uchwały sprawie powołania stałych zespołów problemowych, które odbędzie się na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.

  1. Sytuacja pracowników oświaty i wychowania – Pan Leszek Walczak - Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" poinformował, że OPZZ - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Wolny Związek Zawodowy „Oświata” z FZZ i Solidarność Oświatowa, przygotowują akcję protestacyjno - strajkową w przypadku fiaska rozmów w sprawie podwyżek dla nauczycieli.  
  2. Sytuacja w służbie zdrowia - Pan Leszek Walczak poinformował Prezydium o sytuacji w służbie zdrowia dotyczącej braku środków na realizację zadań wynikających z kontraktów i ustaw, które obligują rząd do zapłaty za wykonane już zadania lecznicze. Dużym problemem jest również standaryzacja sektora pielęgniarek, która dotyczy zawłaszcza szpitali powiatowych, gdzie zmniejszenie ilości miejsc dla pacjentów może powodować zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu. Ponadto środki które winny być przeznaczane na realizację zabiegów, zostają przesunięte na wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych i w tej chwili nie ma informacji, kiedy dany szpital otrzyma środki by mógł je wykorzystać zgodnie z właściwością tj. na nad wykonania pełnopłatne.

 

I posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej GoińskiI posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej GoińskiI posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej GoińskiI posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej GoińskiI posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej GoińskiI posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej GoińskiI posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej GoińskiI posiedzenie Prezydium K-P WRDS w roku 2019, fot. Andrzej Goiński

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone