Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS

II w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w dniu 20 marca 2018  roku, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia:

 1. Zmiana składu członków K-P WRDS;
 2. Przyjęcie Uchwały nr 2/2018 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych;
 3. Wybór tematu ekspertyz;
 4. Stan realizacji inwestycji drogowych w województwie kujawsko-pomorskim:
 • budowa drogi ekspresowej S-5     
 • budowa drogi ekspresowej S-10
 • likwidacja miejsc niebezpiecznych
 • realizacja inwestycji na drogach wojewódzkich:
 • program przebudowy dróg powiatowych i gminnych;

 

Ustalono:

Na wniosek strony rządowej, w sprawie dokonania zmiany reprezentacji  WRDS, Pan Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa  wręczył pani Monice Berger Akt Nominacji na członka Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Członkowie K-P WRDS jednomyślnie przyjęli Uchwałę nr 2/2018 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych.

Wybór tematu ekspertyz członkowie K-P WRDS poddali pod obrady Prezydium Rady.

Stan realizacji inwestycji drogowych w województwie kujawsko-pomorskim przedstawili:

 • pan Jarosław Gołębiewski - Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • pani Marzena Baczyńska – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • pan Mirosław Kielnik  -  Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
 • pan Zygmunt Borkowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

uczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowackiuczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowackiuczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowackiuczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowackiuczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowackiuczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowackiuczestnicy posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Jacek Nowacki

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone