Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Logo - Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 16 maja 2017 r. o godz. 11:00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Tematem posiedzenia było wypracowanie wspólnego stanowiska mającego na celu wyeliminowanie działań organu prowadzącego bydgoskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, jakim jest miasto Bydgoszcz, w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych przez organizacje związkowe. Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

 

Zespołowi nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Ustalono, że wypracowaniem projektu stanowiska zajmie się zespół złożony z:

Sławomira Wittkowicza - Wiceprzewodniczący Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego;

Barbary Belickiej i dziedzictwa narodowego; - członek Zespołu ds. edukacji, kultury

Małgorzaty Chylewskiej i dziedzictwa narodowego  - członek Zespołu ds. edukacji, kultury.

 Opracowane przez ww. osoby stanowisko, które zostało zaakceptowane przez  pozostałych członków Zespołu, przekazano na posiedzenie plenarne K-P WRDS.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone