Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Dostęp do usług publicznych miarą jakości życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego

fot. Andrzej Goiński
fot. Andrzej Goiński

19 czerwca br., odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, konferencja na której zostały zaprezentowane wyniki opracowania pt.: „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”, przygotowanego przez zespół z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

 

Była ona skierowana m.in. do grona wójtów i burmistrzów, jako głównych dysponentów danych wykorzystanych w niniejszej analizie.

 

Podczas konferencji przedstawione zostały również wyniki badań i analiz prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w obszarze zasobów i potencjału społecznego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na konferencji:

  1. Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej
  2. Zasoby i potencjał społeczny w województwie kujawsko-pomorskim
  3. Dostępność usług publicznych – dobre praktyki na przykładzie miasta Kowal

 

Opracowanie dostępne tutaj

 

Ze względu na brak informacji uzupełniających przekazanych przez gminy w terminie do 15 września 2017 r., zaproponowany przez wykonawcę suplement do opracowania nie zostanie wykonany.

 

fot. Biuro Analiz DRRfot. Biuro Analiz DRRfot. Biuro Analiz DRRfot. Biuro Analiz DRRfot. Biuro Analiz DRRfot. Andrzej Goińskifot. Andrzej Goińskifot. Andrzej Goińskifot. Andrzej Goińskifot. Andrzej Goińskifot. Andrzej Goiński

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.