Zdrowie psychiczne

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022

Samorząd Województwa, w ramach swoich kompetencji, podejmuje liczne działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim. W dniu 5 maja uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został przyjęty Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022.

 

Program został opracowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Wojewódzkim Zespołem ds. Zdrowia Psychicznego. Program zawiera diagnozę demograficzno-epidemiologiczną województwa kujawsko-pomorskiego oraz zasobów instytucjonalno-kadrowych w obszarze psychiatrii. Dokument określa także cele oraz sposoby ich realizacji służące poprawie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Opracowywanie i wdrażanie regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 należy do zadań samorządów wojewódzkich. Regionalne programy stanowią narzędzie wsparcia dla realizacji działań w zakresie psychiatrii, których celem nadrzędnym jest wielostronna opieka nad osobami chorymi psychicznie oraz działania zapobiegające zaburzeniom psychicznym.

 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022 – do pobrania (plik w formacie PDF)