Zdrowie

Wyniki konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 20/629/16 z dnia 18 maja 2016 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu.

 

  • Koordynatorem ww. Programu został:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźnemu im. T. Browicza w Bydgoszczy

 

Więcej informacji na temat ww. Programu realizowanego w 2016 r. na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „ZDROWIE” podzakładce „PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ”.