Zdrowie

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu pt. „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020”

Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” trwały od 7 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r.

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji przygotowuje się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podaje się je do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

 

  • Uchwała Nr 21/666/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. – tutaj
  • Załącznik do uchwały Nr 21/666/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. – tutaj