Zdrowie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu pt: „Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020”

Projekt programu wojewódzkiego pt. „Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” podlegał konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Zainteresowane podmioty mogły w terminie od 19 grudnia 2016 r. do 22 stycznia 2017r., tj. przez 35 dni od dnia ogłoszenia, wyrazić opinie do projektu programu.

Po zakończeniu konsultacji społecznych podmiot organizujący konsultacje, w terminie zgodnym z wymogami ustawowymi, tj. 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, przygotował sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.  

 

Do pobrania: