Zdrowie

Grafika - Stop WZW

Wczesne wykrycie szansą na zdrowie i życie

Od stycznia 2021 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest projekt „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Celem programu jest zwiększenie liczby mieszkańców regionu kierowanych do leczenia w wyniku wykrycia wirusowego zapalenia wątroby (WZW) B lub C oraz czynne uodpornienie części przebadanych osób w zakresie wirusa HBV.

 

Wczesne wykrycie WZW B lub C prowadzi do zahamowania choroby lub całkowitego wyleczenia. Nieleczone WZW może natomiast prowadzić do marskości wątroby lub pierwotnego raka wątroby. WZW to prawdziwy cichy zabójca, stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie. Objawy nie dają o sobie znać przez długi czas, dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby.

 

Dzięki ww. projektowi ponad 250 tys. mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego  w wieku 20-64 lata będzie mogło skorzystać z wykładów dotyczących objawów, powikłań, profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby oraz unikania ryzykownych zachowań sprzyjających zakażeniom WZW B i C.

 

Dla osób, które wezmą udział w ww. działaniach edukacyjnych oraz dodatkowo należą do jednej z grup ryzyka przewidziano także badania diagnostyczne krwi oraz szczepienia:

 • test HBsAG w celu potwierdzenia zakażenia wirusem HBV (wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu B)
 • badanie diagnostyczne na obecność przeciwciał anty-HCV – potwierdzające zakażenie wirusem HCV (wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C),
 • szczepienia przeciw WZW B – szczepieniem objętych zostanie 11.950  mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, wyłonionych z grupy osób poddanych
  diagnostycznym badaniom krwi, u
  czestnicy otrzymają szczepionkę wg 3-dawkowego schematu, 0, 1, 6 miesięcy.

 

Każda z osób chętnych do skorzystania z badań diagnostycznych krwi i ewentualnie szczepienia musi spełnić kryteria włączenia tzn. przynależeć do jednej z poniższych grup ryzyka:

 • wielokrotnie hospitalizowani (dwukrotnie i więcej w ostatnich 5 – latach),
 • kobiety u których wykonano co najmniej dwa cięcia cesarskie,
 • osoby, u których przeprowadzono transfuzję (przetoczenie) krwi lub preparatów krwiopochodnych przed 1992 r., (szacowana grupa – około 5% populacji),
 • osoby, które przyznały się do przynajmniej jednokrotnego przyjęcia narkotyku

we wstrzyknięciu,

 • osoby posiadające tatuaże,
 • osoby posiadające partnera zakażonego HBV, HCV,
 • osoby, które miały wielu partnerów seksualnych lub z chorobami przenoszonymi drogą płciową w historii,
 • osoby osadzone w zakładach karnych,
 • osoby zarażone HIV,
 • osoby przyjmujące leki cytotoksyczne lub immunosupresyjne,
 • pacjenci poddawani hemodializom,
 • dawcy krwi, plazmy, organów, tkanek lub nasienia,
 • osoby po przeszczepach organów,
 • kobiety ciężarne,
 • personel medyczny oraz służb bezpieczeństwa publicznego,
 • pacjenci szpitali psychiatrycznych.

 

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy na stronę: http://stopwzw.pl/

 

W zakładce „Działania edukacyjne” możliwe jest zgłoszeniu chęci udziału w wykładach.

 

Plakat informujący o programie

 

Projekt „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” realizowany przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o. o. w Warszawie został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region, poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.